Přípravné kurzy na vysoké školy architektonického zaměření

Kurzy jsou primárně zacíleny na potencionální zájemce o studium VŠ na FA ČVUT Praha a FA TUV Liberec, jelikož tyto školy obsáhnou většinu uživatelů z Prahy a okolí.

Praha 7