https://www.info-vysocina.cz/mvride

Centrála

Tisk | Přidat / editovat záznam

MV Ride s.r.o.

Nabízím poradenství při zavádění nových procesů řízení v oblasti PO, zajištění zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb, prevence rizik BOZP, vytváření i zavádění nových projektů, hodnocení efektivity a kvality služeb i řízení, implementaci legislativy PO a BOZP apod.

Naše další služby:
  • interní audit dokumentace a systému BOZP,
  • externí – komplexní či dílčí služby, jako odborně způsobilá osoba PO a technik BOZP,
  • revize, opravy a montáž přenosných hasicích přístrojů a hasicích systémů,
  • revize, opravy, montáž hydrantů a ostatních zařízení pro zásobování požární vodou,
  • instalace, opravy a výměny podzemních a nadzemních hydrantů a hydrantových systémů.
Web:
http://www.mvride.cz
Adresa:
Husova 569
676 02 Moravské Budějovice
Vysočina / okres Třebíč
Mobil:
+420 702 152 940, +420 773 742 001
E-mail:

Fakturační údaje: Obory činnosti:

Ing. Roman Muška

588 23 Kamenice 524

IČO: 01467786

Rok založení: 2016

Obory činnosti:

MV Ride s.r.o.
MV Ride s.r.o.