Záchranné služby

SDH Budíkovice

Provozujeme sbor dobrovolných hasičů, který píše svoji historii oficiálně od 12.12.1942.

Sbor dobrovolných hasičů Martínkov

Zajišťujeme ochranu osob a majetku v oblasti požární ochrany. Pořádáme kulturní a společenské akce.

Sbor dobrovolných hasičů Velký Beranov

Sbor dobrovolných hasičů Velký Beranov

Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Dále pořádáme kulturní i společenské akce. Zaměřujeme se na hasičský sport. Disponujeme vlastní technikou.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kožlí

Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Pořádání kulturních a společenských akcí.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radňoves

Zaměřujeme se na provádění činností v oblasti protipožární ochrany. Zajišťujeme pořádání soutěží a akcí pro veřejnost.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Markvarec

Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s mládeží.

Sbor dobrovolných hasičů Jámy

Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Pořádáme hasičské soutěže.

Sbor dobrovolných hasičů Blízkov

Činnost sboru dobrovolných hasičů. Pořádáme hasičské soutěže.

Sbor dobrovolných hasičů Žižkovo Pole

Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Zahrádka

Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Dále pořádáme kulturní i společenské akce. Zaměřujeme se na hasičský sport. Disponujeme vlastní technikou.

SDH Dobronín

SDH Dobronín

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů i majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách či událostech. Pořádání hasičských soutěží nebo bálů. Likvidace sněhových převisů nebo rampouchů ohrožující bezpečnost.

Sbor dobrovolných hasičů Výčapy

Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Zajišťujeme požární ochranu a prevenci. Pořádáme kulturní akce. Organizujeme soutěže a rozvíjíme činnosti v oblasti požárního sportu.

Sbor dobrovolných hasičů Budkov

Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Nabízíme záchranářské práce v oblasti požární ochrany. Provádíme likvidaci požárů a technických havárií. Pořádáme kulturní akce a práce s mládeží.

Sbor dobrovolných hasičů Lhotice u Jemnice

Nabízíme záchranářské práce v oblasti požární ochrany. Provádíme likvidaci požárů a technických havárií. Pořádáme kulturní akce. Zaměřujeme se na práci s mládeží.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Oponešice

Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Pořádáme memoriály, soutěže a závody či kulturní a společenské akce.

Sbor dobrovolných hasičů Údavy

Provoz hasičského sboru s činností v oblasti požární ochrany, sportu a společenských akcí včetně hostinské činnosti. Pořádáme sportovní turnaje ve stolním tenise, nohejbalu a rybářské závody. Organizujeme společenské a kulturní akce.

Sbor dobrovolných hasičů Kostníky

Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Pořádáme memoriály, soutěže a závody či kulturní a společenské akce.

MS Vodní záchranné služby ČČK

Poskytování preventivně záchranářské činnosti a předlékařské první pomoci na vodních lokalitách. Informační a školicí činnost v oblasti záchranářství.

RESCUE DOGS CZECH REPUBLIC

Nabízíme vyhledání pohřešovaných osob za pomoci psů. Výcvik záchranářských psů.

Územní odbor Žďár nad Sázavou

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů ČMS Havlíčkův Brod

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Jihlava

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sdružení hasičů okresu Pelhřimov se sídlem Pelhřimov

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Třebíč

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sdružení hasičů okresu Žďár nad Sázavou

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kraj Vysočina

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Borač

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Dvorce

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Vepříkov

Poskytování zásahové protipožární pomoci a pořádání společenských akcí.

Sbor dobrovolných hasičů Bobrová

Nabídka služeb protipožární ochrany a záchranných prací. Disponujeme vozy CAS 32 Tatra, DA 12-L1Z Avia, VW Transporter, přívěsem s přenosnou motorovou stříkačkou. Pořádáme hasičské soutěže.

Sbor dobrovolných hasičů Úsobí

Zajišťujeme protipožární ochranu a pořádání společenských i kulturních akcí.

Sbor dobrovolných hasičů Lipnice nad Sázavou

Provoz sdružení dobrovolných hasičů. Pořádání hasičských soutěží.

Sbor dobrovolných hasičů Komárovice

Ochrana osob, nemovitostí a majetku před požárem. Účastníme se hasičských soutěží.

Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Disponujeme vozy Volvo FM9, CAS 24 Tatra a DA VW Transporter. Pořádáme hasičské soutěže.

Sbor dobrovolných hasičů Rozsochatec

Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Vydáváme časopis mladých hasičů Soptík. Pořádáme různé akce a soutěže.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Předín

Sbor dobrovolných hasičů. Účastníme se soutěží.

Sbor dobrovolných hasičů Perknov

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Pořádáme hasičské soutěže.

Sbor dobrovolných hasičů Nové Veselí

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Pořádáme hasičské soutěže.

Sbor dobrovolných hasičů

Zaměřujeme se na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Škrdlovice

Vytváříme podmínky k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a mimořádných událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Pohled

Sdružování dobrovolných hasičů. Je zde družstvo mužů, žen i dětí. Účastníme se soutěží pro hasiče.

Sbor dobrovolných hasičů Vlásenice u Pelhřimova

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sbor dobrovolných hasičů

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Pořádáme hasičské soutěže.

Sbor dobrovolných hasičů Stará Říše

Zajištění požární ochrany a prevence. Pořádání kulturních akcí, provozování a rozvíjení činnosti v oblasti požárního sportu.