Studijní a vědecké knihovny • kraj Vysočina a okolí

Knihovna Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod

Provoz knihovny a studovny. Hlavní činností knihovny je shromažďování a zpracování odborných informačních pramenů z oblasti pěstování, šlechtění, výživy, ochrany a využití brambor i příbuzných oborů a zemědělství celkově a zpřístupnění těchto pramenů …

Knihovna Fakulty managementu VŠE v Praze

Knihovna Fakulty managementu VŠE v Praze

Knihovna nabízí publikace zejména z oblastí ekonomických teorií, managementu, marketingu a financí. Provoz studoven.

50 kmJindřichův Hradec II, Jarošovská 1117 + pobočky (35)

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Knihovna se specializovaným knihovním fondem. Ten obsahuje vědecké a odborné publikace z domova a ze zahraničí z oborů: biochemie, biofyzika, biologie, fotosyntéza, fyziologie a biotechnologie řas.

Střední průmyslová škola Chrudim

Knihovna poskytuje služby nejen žákům školy, ale funguje i jako veřejná knihovna. Fond knihovny obsahuje několik tisíc titulů. Velkou část tvoří především odborná literatura zaměřená na strojírenství a příbuzné obory. Kromě toho je zde zastoupena i beletrie a …

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:10)

Knihovna Vodní zdroje Chrudim

Poskytujeme služby knihovny s odbornou literaturou z oboru ekologie, geologie, hydrogeologie, vodní hospodářství, hydrologie a chemie.

Knihovna Synpo

Knihovna Synpo

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Knihovna Státního okresního archivu Benešov

Prezenční půjčování historicko-vlastivědné, statistické a právní literatury a periodik.

Knihovna Astronomického ústavu AV ČR

Nabídka literatury z oblasti astronomie, astrofyziky, matematiky, fyziky, optiky, výpočetní techniky a programování.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Odborná knihovna J. Hájka

Provozujeme odbornou knihovnu. V knihovním fondu je zastoupena veškerá relevantní studijní literatura doplněná o tuzemská i zahraniční odborná periodika a přístup k elektronickým informačním zdrojům. K dispozici je 35 000 knižních svazků, české i zahraniční …

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Provozujeme veřejnou univerzální knihovnu. K dispozici máme půjčovny, studovny, regionální badatelny, galerie a literární kavárny.

92 kmHradec Králové, Hradecká 1250/2 + pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v 11:00)

Univerzitní Knihovna Univerzity Hradec Králové

Nabídka výpůjčních, meziknihovních a rešeršních služeb a přístupu k síti internet a kopírce.

Odborná knihovna Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu z oblasti pedagogiky, psychologie a filosofie.

Univerzita Pardubice

Výpůjční služby, k dispozici je on-line katalog, počítačová studovna, kopírování, skenování a tiskové služby, informační služby. Vracet knihy můžete i mimo naši otvírací dobu do biblioboxu před vchodem do knihovny.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)