Policie

Odbor cizinecké policie kraj Vysočina

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Oddělení pobytových agend Jihlava

Oddělení se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Oddělení pobytových agend Havlíčkův Brod

Oddělení se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Policie ČR - Územní odbory Havlíčkův Brod

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Policie ČR - Územní odbory Jihlava

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Policie ČR - Územní odbory Pelhřimov

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Policie ČR - Odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Služba pořádkové policie vykonává odbornou řídící, organizátorskou a metodicko-kontrolní činnost na úseku pořádkové policie a služební kynologie a hipologie.

Policie ČR - Odbor mezinárodních vztahů Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Odbor mezinárodních vztahů plní úkoly v oblasti zahraničních styků a zajišťování výkonu mezinárodní spolupráce.

Policie ČR - Odbor dopravní policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Služba dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.

Policie ČR - Odbor obecné kriminality Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Úřad metodicky řídí, koordinuje a ovlivňuje činnost útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.

Policie ČR - Odbor hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Policejní složka je zaměřená na boj s různými formami korupce a závažné hospodářské a finanční kriminality.

Policie ČR - Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Poskytování informačního servisu o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům a zajišťování komunikace krajského ředitelství s médii a veřejností.

Policie ČR - Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Policie ČR - Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Útvar zabývající se vnitřní kontrolou, včetně mimořádných událostí a profesních pochybení v rámci policie Kraje Vysočina.

Policie ČR - Dálniční oddělení Velký Beranov

Oddělení dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na jemu svěřeném území dálniční sítě, šetří dopravní nehody a projednává přestupky.