Katastrální úřady

Ing. Jiří Fiedler

Ing. Jiří Fiedler

Tvorba základních účelových map, mapových podkladů pro projektování staveb a geodetické zaměřování tras inženýrských sítí. Určování souřadnic metodou GPS. Inženýrská geodézie. Geodetické zaměření staveb a vypracování stavební dokumentace. Tvorba ...

93 kmHradec Králové - Slezské Předměstí, Jižní 870/2

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí. Zajištění evidence vlastnických a jiných věcných práv.

Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů. Vykonáváme působnost ve věci vlastnických vztahů k půdě a zemědělskému majetku, převodu zemědělských a lesních ...