Základní školy

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

ZŠ a Praktická škola Havlíčkův Brod, U Trojice

Základní a praktická škola pro 99 žáků s družinou nabízí dramatický, turistický, výtvarný, zdravotní, sportovní, počítačový i taneční kroužek.

Škola Na Radosti

Jsme soukromá základní škola, jejímž cílem je vytvořit inspirující a podnětné prostředí, kde by děti mohly s důvěrou a v radosti rozvíjet svůj talent a nadání. Dbáme na individuální přístup, vzdělávání v souvislostech, motivujeme. Učíme děti vzájemnému ...

ZŠ Světlá nad Sázavou, Komenského

Základní škola s celkovou kapacitou 450 žáků. Součástí školy je školní družina a klub. Zajištění dětských kroužků, mezi které patří společenské hry, volejbal, anglický jazyk, rugby, dopravní kroužek a další. Možnost využití služeb výchovného poradce.

Základní a mateřská škola Rynárec

Provozujeme 1. stupeň základní školy s kapacitou 110 žáků s družinou pro 55 dětí a jídelnou. K dispozici je školní knihovna. Pořádáme školní akce, besídky či výlety do přírody i za kulturou.

ZŠ T. G. Masaryka, Třebíč

Základní škola pro 720 žáků s družinou a rozšířenou výukou matematiky, přírodních věd a tělesné výchovy.

ZŠ a MŠ Dolní Loučky

Základní škola pro 550 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Katov

Základní škola pro 40 žáků.

ZŠ a MŠ Doubravník

Základní škola pro 80 žáků s družinou s jídelnou.

Doubravník 107 +

ZŠ a MŠ Olší

Základní škola pro 40 žáků s jídelnou.

ZŠ a MŠ Studenec

Provozujeme malotřídní základní školu pro 80 žáků s třídami pro 1. - 5. ročník se školní jídelnou a družinou.

Základní škola a Mateřská škola Václava Havla,Žďárec

Základní škola pro 250 žáků s družinou. Škola je zapojena do projektů MŠMT EU peníze školám a Ovoce do škol.

Žďárec 28 +

ZŠ Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou nabízející zájmové činnosti včetně žurnalistického kroužku a sportovních aktivit.

ZŠ Benetice

Základní škola pro 40 žáků.

ZŠ Bobrová

Základní škola pro 280 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Budišov

Základní škola pro 310 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka zájmových kroužků.

ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova

Základní škola pro 82 žáků se školní družinou nabízí dramatický, počítačový, hudební i taneční kroužek a výuku angličtiny. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v …

ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní

Základní škola pro 810 žáků s družinou a jídelnou. Podpora dětí s mimořádným nadáním.

ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná

Základní škola pro 300 žáků se školní družinou, jídelnou a školním klubem.

ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská

Základní škola pro 550 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Individuální péče o děti s poruchami učení.

ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova

Základní škola pro 500 žáků s klubem, družinou a jídelnou. Vedeme školní sportovní klub, knihovnu a klub zumby. Vydáváme školní časopis Štaflík. Zúčastňujeme se různých vzdělávacích projektů. Poskytujeme poradenství při volbě povolání.

ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech

Základní škola pro 800 žáků se školní družinou, klubem a jídelnou. Organizujeme lyžařský i plavecký výcvik, ozdravné pobyty alergických tříd a dopravní výchovu. Zajišťujeme rozšířenou výuku kopané od 6. do 9. třídy. Nabízíme kroužky dovedné ruce, výtvarné ...

ZŠ Heřmanov

Základní škola pro 40 žáků s jídelnou.

ZŠ Horní Cerekev

Základní škola s kapacitou 350 žáků s družinou pro 75 dětí a jídelnou. Pořádáme dětské akce včetně výletů do přírody a za kulturou.

ZŠ Hrotovice

Základní škola pro 350 žáků s družinou a klubem. Nabídka zájmových kroužků, mezi které patří například kopaná, volejbal, modelářský kroužek, nohejbal, historický šerm, stolní tenis, hraní na kytaru, vaření, logopedie a mnoho dalších.

ZŠ Humpolec, Hálkova

Provozujeme základní školu pro 880 žáků s družinou a jídelnou. Připravujeme školní akademie. Poskytujeme výuku nepovinných předmětů a zájmových kroužků. Nabízíme sborový zpěv, sportovní hry, konverzaie v cizím jazyce, atletiku, vybíjenou, výtvarné činnosti či …

ZŠ Chotěboř, Smetanova

Provozujeme základní škola pro 840 žáků s družinou a klubem.

ZŠ Otokara Březiny, Jihlava

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a hudební výchovy pro 800 žáků. Součástí je školní jídelna, knihovna, družina a klub.

ZŠ Jihlava, Demlova

Základní škola pro 600 žáků s knihovnou, klubem a družinou se zaměřením na hudební výchovu a informatiku. Vyučujeme angličtinu a hru na sopránové zobcové flétny, altové, tenorové a basové flétny. Vedeme také přípravnou třídu s možností využití pedagogické ...

ZŠ Jihlava, Havlíčkova

Základní škola pro 350 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je výtvarný, sportovní, počítačový, dramatický i keramický kroužek. Žáci mohou také navštěvovat pěvecký kroužek a hru na flétnu.

ZŠ Jihlava, Kollárova

Základní škola pro 750 žáků s jídelnou, klubem a družinou.

ZŠ Jihlava, Křížová

Základní škola pro 390 žáků s jídelnou, družinou, klubem a kroužkem angličtiny, němčiny, fotbalu, hry na flétnu, keramiky, informatiky i zpěvu. Žáci si mohou vybírat s volitelných předmětů, jako jsou informatika, německý a anglický jazyk, etická výchova, ...

ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 530 žáků se školní jídelnou, družinou, klubem a knihovnou. K dispozici jsou učebny vybavené audiovizuální technikou, jazyková laboratoř, počítačová pracovna, chemicko-fyzikální laboratoř, univerzální dílna ...

Křesťanská ZŠ Jihlava

Křesťanská základní škola pro 360 žáků s družinou a klubem. Od 3.třídy je pro děti povinný anglický jazyk, od 6.třídy pak jazyk německý.

ZŠ Jihlava, Seifertova

Základní škola pro 1000 žáků s družinou a jídelnou se zaměřením na lední hokej a gymnastiku. Vyučujeme anglický, německý, ruský a španělský jazyk. Nabízíme keramický, výtvarný a matematický kroužek včetně vaření. Provozujeme oddíl florbalu a vybíjené. ...

ZŠ T.G. Masaryka Jihlava

Základní škola pro 600 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je taneční, keramický, hudební, výtvarný i jazykový kroužek. Snažíme se napomáhat rozvoji zdravého sebehodnocení a samostatnosti žáků. Pořádáme studijně poznávací zájezdy. Organizujeme karnevaly, …

ZŠ Krucemburk

Provozujeme základní školu pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat jazykové, výtvarné, sportovní či taneční kroužky.

ZŠ Ledeč nad Sázavou, Habrecká

Provozujeme speciální základní školu s družinou a klubem pro 54 žáků.

ZŠ Ledeč nad Sázavou

Základní škola pro 1118 žáků se školní družinou a jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

ZŠ Dolní Vilémovice

Základní škola poskytující vzdělání 1. stupně pro 30 žáků s družinou.

ZŠ Lísek

Základní škola pro 18 žáků.

ZŠ Měřín

Základní škola s kapacitou 600 žáků s jídelnou a družinou pro 115 dětí. K dispozici je školní knihovna a zájmové kroužky. Vydáváme školní časopis. Pořádáme sportovní soutěže a dětské akce. Poskytujeme výchovné poradenství.

ZŠ Mohelno

Základní škola pro 360 žáků s družinou a jídelnou. Účastníme se projektu EU peníze školám. Vedeme žákovský parlament nebo kroužky flétny, florbalu, tance, basketbalu, přírodovědné nauky, hudby či fotbalu. Vydáváme školní časopis. Organizujeme školní výlety, …

ZŠ a Praktická škola Moravské Budějovice

Základní škola pro 132 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K dispozici je družina.

ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova

Základní škola pro 770 žáků s rozšířenou výukou cizích jazyků, s jídelnou, klubem a školní družinou.

ZŠ T. G. Masaryka Moravské Budějovice

Základní škola pro 600 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Škola pořádá letní dětský tábor, zimní lyžařský výcvik a sportovní dny.