Mateřské školy

Mateřská škola Tiny World, s.r.o.

Mateřská škola s Montessori pedagogikou. K dispozici je česká a anglická třída. Nabízíme hlídání dětí od 2 let věku, logopedii a zájmové kroužky. K dispozici je jídelna. Zajišťujeme individuální vzdělávací plán.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

MŠ a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

Mateřská škola pro 280 dětí se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým, řečovým postižením, více vadami i pro zdravé děti. Součástí je jídelna.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

MŠ Střítež

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 20 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí …

MŠ Zachotín

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

MŠ Svatoslav

Mateřská škola pro 24 dětí s jídelnou.

MŠ Poděšín

Mateřská škola pro 22 dětí s jídelnou.

MŠ Okříšky

Provozujeme mateřskou školu pro 90 dětí s jídelnou. Nabízíme kroužek hry na flétnu, angličtinu, jógu, logopedický a dramatický kroužek.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

MŠ Petrovice

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Mateřská škola Domeček

Jsme soukromá mateřská školka, která leží v příjemném a klidném prostředí rodinného komplexu v centru města.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

MŠ Přibyslav

Mateřská škola pro 174 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

ZŠ a MŠ Wolkerova

Provozujeme lezecké stěny v areálu školy. Poskytujeme kurz základního lezení na umělé stěně.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 17:00)

Základní a mateřská škola Rynárec

Provozujeme 1. stupeň základní školy s kapacitou 110 žáků s družinou pro 55 dětí a jídelnou. K dispozici je školní knihovna. Pořádáme školní akce, besídky či výlety do přírody i za kulturou.

MŠ Stříbrné Hory

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou. Organizujeme pravidelné výlety do přírody a za kulturou. Součástí školy je zahrada s dřevnými prolézačkami.

ZŠ s MŠ Kaliště, Jihlava

Jednotřídní mateřská škola pro 24 dětí s jídelnou. Orientujeme se na poznávání přírody a jejích zákonitostí, ale naší prioritou je i všestranný motorický rozvoj dětí a logopedická prevence.

MŠ Kojčice

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou.

MŠ Markvartice

Mateřská škola pro 28 dětí s jídelnou.

MŠ Kejžlice

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:15)

MŠ Budíkov

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou.

MŠ Počátky

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou.

MŠ Žižkovo Pole

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:45)

MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚTÝLKO

Soukromá mateřská škola pro 40 dětí se zaměřením na předškolní vzdělávání dětí. Nabídka výuky anglického jazyka a křesťanské etiky.

MŠ Třebíč, Okružní

Provozujeme mateřskou školu pro 100 děti ve věku od 3 do 7 let. K dispozici je rozlehlá zahrada, dvě pískoviště či dřevěné prolézačky. Pořádáme kulturní a společenské akce pro děti.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

MŠ Rudíkov

Mateřská škola pro 72 dětí. V rámci vzdělávacího programu ve školce spolupracujeme s rodiči dětí. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Snažíme se naučit dítě samostatnosti, tvořivosti a sebedůvěře. Pořádáme kulturní a společenské ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

MŠ Kaštánek, Třebíč

Státní mateřská škola pro 50 dětí se školní jídelnou. Poskytujeme kurzy angličtiny, plavání, keramiky a cvičení v tělocvičně. Zajišťujeme divadelní představení, koncerty, besídky, výlety a návštěvy knihovny.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

MŠ Lavičky

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

MŠ Třebíč, Obránců míru

Mateřská škola pro 175 dětí s jídelnou. Nabízíme výuku grafomotoriky a angličtiny, plavecký výcvik předškolních dětí a vítání občánků. Zajišťujeme všestrannou péči dětem realizací vzdělávacích programů podporujících zdravý tělesný, sociální a psychický vývoj …

MŠ Třebíč, Benešova

Mateřská škola pro 153 dětí s jídelnou nabízí výtvarný, pěvecký, sportovní, dramatický i hudební kroužek, plavecký výcvik a výuku anglického jazyka. Zajišťujeme všestrannou péči dětem realizací vzdělávacích programů podporujících zdravý sociální, tělesný a ...

Speciální MŠ Třebíč

Provoz speciální mateřské školy pro 36 dětí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

MŠ Čtyřlístek, Třebíč

Provozujeme mateřskou školu s vlastní jídelnou pro celkem 134 dětí. Na výběr mají žáci ze třídy výtvarné, sportovní, přírodní, hudební nebo Rolničky. Připravujeme i mnoho dalších aktivit a akcí, jako jsou návštěvy divadla, vzdělávací programy, výlety. ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

MŠ Kaliště

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

MŠ Paraplíčko Želiv

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou.

MŠ Hodov

Mateřská škola pro 40 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

MŠ Horní Krupá

Mateřská škola pro 24 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

Miniškolka Rarášek

Dětský klub, celotýdenní hlídání a aktivity pro děti. Nabízíme možnost hlídání dětí od 6 měsíců do začátku školní docházky (po domluvě i starší) celý den, část dne nebo nárazově. Počet zapsaných dětí se mění, je dodržen počet 12 dětí na den.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

MŠ Červená Řečice

Provozujeme jednotřídní mateřskou školu pro 37 dětí s jídelnou. Nabízíme výuku anglického jazyka a plavání včetně kroužku muzikoterapie. Pořádáme výlety do muzeí, divadel, kin i do přírody.

MŠ Výčapy

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

MŠ Obyčtov

Mateřská škola pro 18 dětí s jídelnou.

MŠ Senožaty

Provozujeme dvoutřídní mateřskou školu pro 45 dětí ve věku 3 až 6 let s jídelnou. Zaměřujeme se na rozvíjení estetické výchovy a vytváření základů k ochraně životního prostředí ve spojení s ekologickou výchovou. Pořádáme dětské a rodinné akce i výlety.

MŠ Křelovice

Mateřská škola pro 15 dětí s jídelnou.

MŠ Třebenice

Mateřská škola pro 20 dětí s jídelnou.

MŠ Jaroměřice nad Rokytnou

Provoz šestitřídní mateřské školy pro 145 dětí s jídelnou. Pořádáme dětské kulturní akce.

MŠ Krucemburk

Provoz mateřské školy pro 75 dětí. Možnost využití tanečního kroužku či logopedické péče. K dispozici je jídlena, velká zahrada vybavena zahradním domkem se sociálním zařízením. Pořádání pravidelných kulturních akcí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:15)

MŠ Vojnův Městec

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou.

MŠ Kámen

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:45)

Mateřská škola Bobrová

Provozujeme mateřskou školku pro 52 dětí. K dispozici jsou dvě třídy, které jsou věkové smíšené. K dispozici je šatna, sociální zařízení, školní zahrada s pískovištěm, průlezky, houpačkou a zahradním domkem.