Mateřské školy

Klubko Jenerálka

KLUBKO JENERÁLKA – předškolní zařízení pro děti od 2 let do 6 let, které funguje již pátým rokem.

Mateřská škola Světýlko

MŠ Světýlko Třebíč je soukromá mateřská škola. Předškolní vzdělávání zahrnuje předměty jako je např. angličtina pro děti a křesťanská etika, předškolní děti tak připravuje na vstup do školy a dalšího života.

MŠ a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

Mateřská škola pro 280 dětí se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým, řečovým postižením, více vadami i pro zdravé děti. Součástí je jídelna.

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:00)

ZŠ a MŠ Nedvědice

Provozujeme mateřská školu pro 56 dětí s jídelnou. Pořádáme tématické dny, výlety, zájmové kroužky, besídky, oslavy a různé společenské akce.

Nedvědice 309 +

ZŠ a MŠ Dolní Loučky

Mateřská škola patrová, dvoutřídní s celodenním provozem a kapacitou 56 dětí. K dispozici je jídelna a zahrada.

Dolní Loučky 185 +

ZŠ a MŠ Doubravník

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou.

Doubravník 319 +

MŠ Níhov

Mateřská škola pro 20 dětí s jídelnou.

MŠ Kámen

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:45)

MŠ Obyčtov

Mateřská škola pro 18 dětí s jídelnou.

Církevní mateřská škola a Středisko volného času Pacov

Provozujeme mateřskou školu pro 30 dětí. Pravidelně pořádáme kulturní akce a soutěže. Poskytujeme výchovné poradenství.

MŠ Kejžlice

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:15)

MŠ Kojčice

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou.

MŠ Zachotín

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

MŠ Senožaty

Provozujeme dvoutřídní mateřskou školu pro 45 dětí ve věku 3 až 6 let s jídelnou. Zaměřujeme se na rozvíjení estetické výchovy a vytváření základů k ochraně životního prostředí ve spojení s ekologickou výchovou. Pořádáme dětské a rodinné akce i výlety.

MŠ Paraplíčko Želiv

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou.

MŠ Počátky

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou.

MŠ Budíkov

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou.

MŠ se speciální třídou pro děti s vadami řeči Pacov

Provozujeme mateřskou školu pro 100 dětí s jídelnou se speciální třídou pro děti s vadou řeči. Pořádáme výlety, divadelní představení, výstavy, tématické dny a koncerty či besedy.

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:30)

MŠ Pacov

Čtyřtřídní mateřská škola pro 105 dětí s jídelnou. Škola má zahradu s pískovištěm, altánem pro děti, houpačkami a skluzavkou. Budova je vyzdobena výtvarnými pracemi žáků. Ve výchovně vzdělávací práci s dětmi používáme metody, které vedou k aktivitě, ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:30)

MŠ Kaliště

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

MŠ Křelovice

Mateřská škola pro 15 dětí s jídelnou.

MŠ Červená Řečice

Provozujeme jednotřídní mateřskou školu pro 37 dětí s jídelnou. Nabízíme výuku anglického jazyka a plavání včetně kroužku muzikoterapie. Pořádáme výlety do muzeí, divadel, kin i do přírody.

ZŠ s MŠ Kaliště, Jihlava

Jednotřídní mateřská škola pro 24 dětí s jídelnou. Orientujeme se na poznávání přírody a jejích zákonitostí, ale naší prioritou je i všestranný motorický rozvoj dětí a logopedická prevence.

MŠ Rozsochy

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou, zahradou a dětským hřištěm.

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:30)

MŠ Rudíkov

Mateřská škola pro 72 dětí. V rámci vzdělávacího programu ve školce spolupracujeme s rodiči dětí. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Snažíme se naučit dítě samostatnosti, tvořivosti a sebedůvěře. Pořádáme kulturní a společenské ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:00)

ZŠ a MŠ Wolkerova

Provozujeme lezecké stěny v areálu školy. Poskytujeme kurz základního lezení na umělé stěně.

ZAVŘENO (Otevírá Po 17:00)

MŠ Kaštánek, Třebíč

Státní mateřská škola pro 50 dětí se školní jídelnou. Poskytujeme kurzy angličtiny, plavání, keramiky a cvičení v tělocvičně. Zajišťujeme divadelní představení, koncerty, besídky, výlety a návštěvy knihovny.

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:30)

MŠ Přibyslav

Mateřská škola pro 174 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:30)

Základní a mateřská škola Rynárec

Provozujeme 1. stupeň základní školy s kapacitou 110 žáků s družinou pro 55 dětí a jídelnou. K dispozici je školní knihovna. Pořádáme školní akce, besídky či výlety do přírody i za kulturou.

MŠ Jemnice

Mateřská škola pro 200 dětí s jídelnou. Mateřská škola má dostatečně velké prostory, u přízemních tříd je spojení s terasou a pískovištěm, uspořádání třídy vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí, ve třídě je dostatek hracích koutů, ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:00)

MŠ Hodov

Mateřská škola pro 40 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

MŠ Svatoslav

Mateřská škola pro 24 dětí s jídelnou.

MŠ Poděšín

Mateřská škola pro 22 dětí s jídelnou.

MŠ Vojnův Městec

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou.

MŠ Krucemburk

Provoz mateřské školy pro 75 dětí. Možnost využití tanečního kroužku či logopedické péče. K dispozici je jídlena, velká zahrada vybavena zahradním domkem se sociálním zařízením. Pořádání pravidelných kulturních akcí.

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:15)

MŠ Horní Krupá

Mateřská škola pro 24 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:30)

MŠ Stříbrné Hory

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou. Organizujeme pravidelné výlety do přírody a za kulturou. Součástí školy je zahrada s dřevnými prolézačkami.

MŠ Daňkovice

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

MŠ Třebíč, Obránců míru

Mateřská škola pro 175 dětí s jídelnou. Nabízíme výuku grafomotoriky a angličtiny, plavecký výcvik předškolních dětí a vítání občánků. Zajišťujeme všestrannou péči dětem realizací vzdělávacích programů podporujících zdravý tělesný, sociální a psychický vývoj …

MŠ Třebíč, Benešova

Mateřská škola pro 153 dětí s jídelnou nabízí výtvarný, pěvecký, sportovní, dramatický i hudební kroužek, plavecký výcvik a výuku anglického jazyka. Zajišťujeme všestrannou péči dětem realizací vzdělávacích programů podporujících zdravý sociální, tělesný a ...

MŠ Výčapy

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:30)

MŠ Petrovice

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

MŠ Markvartice

Mateřská škola pro 28 dětí s jídelnou.

MŠ Třebenice

Mateřská škola pro 20 dětí s jídelnou.

MŠ Jaroměřice nad Rokytnou

Provoz šestitřídní mateřské školy pro 145 dětí s jídelnou. Pořádáme dětské kulturní akce.

MŠ Sudice

Mateřská škola pro 40 dětí s jídelnou.