Mateřské školy

Miniškolka Rarášek

Dětský klub, celotýdenní hlídání a aktivity pro děti. Nabízíme možnost hlídání dětí od 6 měsíců do začátku školní docházky (po domluvě i starší) celý den, část dne nebo nárazově. Počet zapsaných dětí se mění, je dodržen počet 12 dětí na den.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Mateřská škola Police

Provozujeme jednotřídní mateřskou školu s celkovou kapacitou 25 dětí. V prostorách školky je velká třída s vybudovaným pódiem, pod kterým je umístěn hrací koutek, který skýtá dětem možnost relaxace a klidu.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:45)

Mateřská škola Bobrová

Provozujeme mateřskou školku pro 52 dětí. K dispozici jsou dvě třídy, které jsou věkové smíšené. K dispozici je šatna, sociální zařízení, školní zahrada s pískovištěm, průlezky, houpačkou a zahradním domkem.

MŠ Třebíč, Okružní

Provozujeme mateřskou školu pro 100 děti ve věku od 3 do 7 let. K dispozici je rozlehlá zahrada, dvě pískoviště či dřevěné prolézačky. Pořádáme kulturní a společenské akce pro děti.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

Mateřská škola Domeček

Jsme soukromá mateřská školka, která leží v příjemném a klidném prostředí rodinného komplexu v centru města.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Okříšky

Provozujeme mateřskou školu pro 90 dětí s jídelnou. Nabízíme kroužek hry na flétnu, angličtinu, jógu, logopedický a dramatický kroužek.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

Mateřská škola Mohelno

Provoz dvoutřídní mateřské školy s kapacitou 50 dětí. Součástí školy je školní jídelna.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

ZŠ a MŠ Věcov

Základní a mateřská škola pro 25 žáků se školní jídelnou a družinou. Nabízíme kroužek včelařství, turistiky, dílen a výuku náboženství.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:45)

MŠ Čtyřlístek, Třebíč

Provozujeme mateřskou školu s vlastní jídelnou pro celkem 134 dětí. Na výběr mají žáci ze třídy výtvarné, sportovní, přírodní, hudební nebo Rolničky. Připravujeme i mnoho dalších aktivit a akcí, jako jsou návštěvy divadla, vzdělávací programy, výlety. ...

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

MŠ Střítež

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 20 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí …

Mateřská škola Kvítek

Soukromá mateřská škola vznikla v roce 2010 a je zařazena do sítě MŠMT. Nabízíme kompletní předškolní vzdělávání a nadstandardní péči o děti jako výuku angličtiny, cvičení pro zdravý vývoj, cvičení správné výslovnosti, nadstandardní péči 2 učitelek a 2 ...

Speciální MŠ Třebíč

Provoz speciální mateřské školy pro 36 dětí.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

MŠ Hrotovice

Provozujeme mateřskou školu s kapacitou 75 dětí.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

Mateřská škola Čtyřlístek

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou. MŠ přijímá děti od 3 do 6 let. Předškolní vzdělávání zajišťují 2 pedagogické pracovnice: učitelka a ředitelka. Provoz zajišťuje provozní pracovnice: školnice + kuchařka. Stravování je zajištěno ze ZŠ Deštná, okr. ...

MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚTÝLKO

Soukromá mateřská škola pro 40 dětí se zaměřením na předškolní vzdělávání dětí. Nabídka výuky anglického jazyka a křesťanské etiky.

Základní a mateřská škola Rynárec

Provozujeme 1. stupeň základní školy s kapacitou 110 žáků s družinou pro 55 dětí a jídelnou. K dispozici je školní knihovna. Pořádáme školní akce, besídky či výlety do přírody i za kulturou.

MŠ a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

Mateřská škola pro 280 dětí se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým, řečovým postižením, více vadami i pro zdravé děti. Součástí je jídelna.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

ZŠ a MŠ Nedvědice

Provozujeme mateřská školu pro 56 dětí s jídelnou. Pořádáme tématické dny, výlety, zájmové kroužky, besídky, oslavy a různé společenské akce.

Nedvědice 309 +

ZŠ a MŠ Dolní Loučky

Mateřská škola patrová, dvoutřídní s celodenním provozem a kapacitou 56 dětí. K dispozici je jídelna a zahrada.

ZŠ a MŠ Doubravník

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou.

Doubravník 319 +

MŠ Níhov

Mateřská škola pro 20 dětí s jídelnou.

MŠ Kámen

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:45)

MŠ Obyčtov

Mateřská škola pro 18 dětí s jídelnou.

Církevní mateřská škola a Středisko volného času Pacov

Provozujeme mateřskou školu pro 30 dětí. Pravidelně pořádáme kulturní akce a soutěže. Poskytujeme výchovné poradenství.

MŠ Kejžlice

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:15)

MŠ Kojčice

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou.

MŠ Zachotín

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

MŠ Senožaty

Provozujeme dvoutřídní mateřskou školu pro 45 dětí ve věku 3 až 6 let s jídelnou. Zaměřujeme se na rozvíjení estetické výchovy a vytváření základů k ochraně životního prostředí ve spojení s ekologickou výchovou. Pořádáme dětské a rodinné akce i výlety.

MŠ Paraplíčko Želiv

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou.

MŠ Počátky

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou.

MŠ Budíkov

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou.

MŠ se speciální třídou pro děti s vadami řeči Pacov

Provozujeme mateřskou školu pro 100 dětí s jídelnou se speciální třídou pro děti s vadou řeči. Pořádáme výlety, divadelní představení, výstavy, tématické dny a koncerty či besedy.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Pacov

Čtyřtřídní mateřská škola pro 105 dětí s jídelnou. Škola má zahradu s pískovištěm, altánem pro děti, houpačkami a skluzavkou. Budova je vyzdobena výtvarnými pracemi žáků. Ve výchovně vzdělávací práci s dětmi používáme metody, které vedou k aktivitě, ...

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Kaliště

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

MŠ Křelovice

Mateřská škola pro 15 dětí s jídelnou.

MŠ Červená Řečice

Provozujeme jednotřídní mateřskou školu pro 37 dětí s jídelnou. Nabízíme výuku anglického jazyka a plavání včetně kroužku muzikoterapie. Pořádáme výlety do muzeí, divadel, kin i do přírody.

ZŠ s MŠ Kaliště, Jihlava

Jednotřídní mateřská škola pro 24 dětí s jídelnou. Orientujeme se na poznávání přírody a jejích zákonitostí, ale naší prioritou je i všestranný motorický rozvoj dětí a logopedická prevence.

MŠ Rozsochy

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou, zahradou a dětským hřištěm.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Rudíkov

Mateřská škola pro 72 dětí. V rámci vzdělávacího programu ve školce spolupracujeme s rodiči dětí. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Snažíme se naučit dítě samostatnosti, tvořivosti a sebedůvěře. Pořádáme kulturní a společenské ...

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

ZŠ a MŠ Wolkerova

Provozujeme lezecké stěny v areálu školy. Poskytujeme kurz základního lezení na umělé stěně.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 17:00)

MŠ Kaštánek, Třebíč

Státní mateřská škola pro 50 dětí se školní jídelnou. Poskytujeme kurzy angličtiny, plavání, keramiky a cvičení v tělocvičně. Zajišťujeme divadelní představení, koncerty, besídky, výlety a návštěvy knihovny.

MŠ Přibyslav

Mateřská škola pro 174 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Jemnice

Mateřská škola pro 200 dětí s jídelnou. Mateřská škola má dostatečně velké prostory, u přízemních tříd je spojení s terasou a pískovištěm, uspořádání třídy vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí, ve třídě je dostatek hracích koutů, ...

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

MŠ Hodov

Mateřská škola pro 40 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

MŠ Svatoslav

Mateřská škola pro 24 dětí s jídelnou.