Školy a výchovné instituce

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o.

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o.

SŠ ICR je moderně vybavenou školou, která se na základě potřeb podnikatelských subjektů zaměřuje na nejpotřebnější obory a profese – informatiku, reprodukční grafiku, cestovní ruch a gastronomii. Pro dospělé nabízí ve dvouletém kombinovaném studiu obory ...

Brzy otevírá (v 07:00)

Mgr. Ivan Bauer – Agentura Hobit

Pořádáme adaptační kurzy, letní tábory, preventivní programy, školní výlety a exkurze, soutěže pro školy, víkendové akce, didaktické kurzy a semináře.

65 kmKutná Hora - Vnitřní město, Andělská 600/10 + pobočka
Střední průmyslová škola Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč

Státní střední průmyslová škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů technické lyceum, strojírenství, mechanik elektrotechnik, elektronické počítačové systémy, elektronické řídící systémy, energetika. Dále také tříletých oborů mechanik elektronických zařízení, ...

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

Proč studovat na naší škole? Maturitní obory – hotelnictví a turismus, obchodní akademie, podnikání. Obory s výučním listem – mechanik opravář motorových vozidel, elektrikář, výtahář, opravář zemědělských strojů, zemědělec-farmář, stravovací a ubytovací …

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Škola je kromě VOŠ, gymnázia a oboru Sociální činnost orientována na výuku výtvarných oborů a uměleckých řemesel formou tříletých učebních oborů a čtyřletého maturitního studia. Novinkou jsou zahradní architekt, bytový architekt a průmyslový design. Realizace …

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Soukromá škola – umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký keramik, umělecký pozlacovač, umělecký štukatér, umělecký sklenář, umělecký pasíř, umělecký rytec, zlatník a klenotník, košíkář, vlásenkář a maskér – tříleté obory s výučním ...

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Dětské centrum Jihlava

Pečujeme o děti od narození do tří let věku. Zajišťujeme náhradní rodinnou péči.

Střední škola obchodu a služeb, Jihlava

Střední škola nabízí výuku tříletých oborů kadeřník, kuchař-číšník, prodavač a jemný mechanik.

ZŠ T.G. Masaryka Jihlava

Základní škola pro 600 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je taneční, keramický, hudební, výtvarný i jazykový kroužek. Snažíme se napomáhat rozvoji zdravého sebehodnocení a samostatnosti žáků. Pořádáme studijně poznávací zájezdy. Organizujeme karnevaly, …

Mateřská škola Tiny World, s.r.o.

Mateřská škola s Montessori pedagogikou. K dispozici je česká a anglická třída. Nabízíme hlídání dětí od 2 let věku, logopedii a zájmové kroužky. K dispozici je jídelna. Zajišťujeme individuální vzdělávací plán.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Manažerská akademie - střední odborná škola, s.r.o.

Manažerská akademie - střední odborná škola, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů finance a daně, podnikatelství a management a veřejnosprávní činnost. Nabízíme obory specialista pro obchodní a manažerskou činnost, finanční a daňový specialista. Zaměřujeme se na praxi a ...

Gymnázium Jihlava

Státní všeobecné čtyřleté, šestileté a osmileté gymnázium.

ZŠ Jihlava, Seifertova

Základní škola pro 1000 žáků s družinou a jídelnou se zaměřením na lední hokej a gymnastiku. Vyučujeme anglický, německý, ruský a španělský jazyk. Nabízíme keramický, výtvarný a matematický kroužek včetně vaření. Provozujeme oddíl florbalu a vybíjené. ...

Křesťanská ZŠ Jihlava

Křesťanská základní škola pro 360 žáků s družinou a klubem. Od 3.třídy je pro děti povinný anglický jazyk, od 6.třídy pak jazyk německý.

Soukromá VOŠ sociální, o.p.s.

Soukromá VOŠ sociální, o.p.s.

Vyšší odborná škola vzdělává v oboru sociální práce v tříletém denním i dálkovém studiu. Škola je zaměřená na praxi s dobrým uplatněním absolventů. Kromě výcviku sociálního pracovníka, nadstandardní hodiny výuky cizího jazyka, personalistiky a PC. Možnost ...

ZŠ Jihlava, Křížová

Základní škola pro 390 žáků s jídelnou, družinou, klubem a kroužkem angličtiny, němčiny, fotbalu, hry na flétnu, keramiky, informatiky i zpěvu. Žáci si mohou vybírat s volitelných předmětů, jako jsou informatika, německý a anglický jazyk, etická výchova, ...

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava

Církevní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru výchovná a humanitární činnost.

Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletýh oborů hotelnictví a turismus, management cestovního ruchu, management obchodu a služeb, pedagogika volného času, veřejnoprávní činnost, sociální péče, výchovná a humanitární činnost.

ZŠ Jihlava, Havlíčkova

Základní škola pro 350 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je výtvarný, sportovní, počítačový, dramatický i keramický kroužek. Žáci mohou také navštěvovat pěvecký kroužek a hru na flétnu.

ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava

Provozujeme pomocnou základní a praktickou školu pro 80 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme možnost navštěvovat výtvarné, sportovní, počítačové, jazykové či hudební kroužky.

ZŠ Jihlava, Kollárova

Základní škola pro 750 žáků s jídelnou, klubem a družinou.

ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 530 žáků se školní jídelnou, družinou, klubem a knihovnou. K dispozici jsou učebny vybavené audiovizuální technikou, jazyková laboratoř, počítačová pracovna, chemicko-fyzikální laboratoř, univerzální dílna ...

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Jihlava, s.r.o.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Jihlava, s.r.o.

Poskytujeme úplné střední vzdělání ve vzdělávacím programu veřejnoprávní ochrana ve čtyřleté denní a tříleté dálkové nástavbové formě vzdělávání.

ZŠ Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Základní škola pro 300 žáků s jídelnou, klubem a družinou. Pořádání recyklohraní. Vydávání školního časopisu Jungmannka.

ZŠ Jihlava, Demlova

Základní škola pro 600 žáků s knihovnou, klubem a družinou se zaměřením na hudební výchovu a informatiku. Vyučujeme angličtinu a hru na sopránové zobcové flétny, altové, tenorové a basové flétny. Vedeme také přípravnou třídu s možností využití pedagogické ...

ZŠ Otokara Březiny, Jihlava

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a hudební výchovy pro 800 žáků. Součástí je školní jídelna, knihovna, družina a klub.

MŠ a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

Mateřská škola pro 280 dětí se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým, řečovým postižením, více vadami i pro zdravé děti. Součástí je jídelna.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Střední škola stavební Jihlava

SŠS Jihlava nabízí různorodé studijní programy. Zařazení do konkrétního studijního programu závisí na zájmu uchazeče, ale také na jeho výsledcích v předchozím studiu, jeho talentu a schopnostech. Nabízíme čtyřleté maturitní obory se stavebním zaměřením, ...

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

Státní střední škola zajišťující výuku čtyřletých, tříletých i nástavbových oborů. Došlo ke spojení střední školy průmyslové, technické a automobilní. Cílem sloučení bylo vytvoření silného vzdělávacího subjektu, do budoucna stabilnějšího a odolnějšího vůči ...

MŠ Střítež

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 20 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí …

Domov mládeže

Nabídka ubytovacích služeb ve 2 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Možnost využití společenského sálu s kapacitou 400 míst.

ZŠ Nový Rychnov

Základní škola pro 230 žáků s družinou a jídelnou. Škola se zúčastňuje různých projektů a vydává školní časopis. V budově naleznete také cvičné kuchyňky a dílny.

MŠ Zachotín

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

ZŠ Horní Cerekev

Základní škola s kapacitou 350 žáků s družinou pro 75 dětí a jídelnou. Pořádáme dětské akce včetně výletů do přírody a za kulturou.

MŠ Svatoslav

Mateřská škola pro 24 dětí s jídelnou.

MŠ Poděšín

Mateřská škola pro 22 dětí s jídelnou.

MŠ Okříšky

Provozujeme mateřskou školu pro 90 dětí s jídelnou. Nabízíme kroužek hry na flétnu, angličtinu, jógu, logopedický a dramatický kroužek.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

ZŠ Okříšky

Základní škola pro 550 žáků s družinou, jídelnou a klubem.

ZŠ Měřín

Základní škola s kapacitou 600 žáků s jídelnou a družinou pro 115 dětí. K dispozici je školní knihovna a zájmové kroužky. Vydáváme školní časopis. Pořádáme sportovní soutěže a dětské akce. Poskytujeme výchovné poradenství.

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod

Provoz státní střední průmyslové školy zajišťující výuku čtyřletých oborů v oblasti stavebnictví a technické lyceum. K dispozici je konzultační středisko ArchiCAD zajišťující servisní i poradenské služby a laboratorní výzkum.

MŠ Petrovice

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou.

Brzy otevírá (v 07:00)

Mateřská škola Domeček

Jsme soukromá mateřská školka, která leží v příjemném a klidném prostředí rodinného komplexu v centru města.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)