Katolické řády • kraj Vysočina a okolí

Římskokatolická farnost Třešť

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání.

Kanonie premonstrátů v Nové Říši

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v klášteře. Původně ženský klášter, po husitkých válkách živořil až zanikl. Obnoven byl v roce 1641, kdy byl přeměněn na mužský. Rozvoj kláštera nastal za barokní přestavby. Interiér kostela sv. Petra a Pavla je …

Sekulární institut Dílo blažené Zdislavy

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Poskytování péče o nemocné.