Oborové asociace a komory

Společenstvo dřevozpracujících podniků České republiky, Jihlava

Prosazování oprávněných zájmů podnikatelských subjektů při zpracování dřeva a souvisejících oborů. Organizování odborných setkání. Zajištění spolupráce s dodavateli dřevní suroviny a s pořadateli veletrhů a výstav.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Sdružování členů, vydávání odborných časopisů a poskytování informací v technickém oboru.

Okresní agrární komora pro okres Jihlava

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Základní organizace Svazu účetních Jihlava

Dohlížíme na dodržování norem ze strany certifikovaných účetních a zajišťujeme jejich pokračující odborné vzdělávání.

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.

Nabídka vzdělání pedagogů a rodičů autistických dětí, zajišťování vzdělávání a uplatnění mládeže a dospělých osob s autismem.

ASOCIACE VÝROBCŮ KABELŮ A VODIČŮ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Sdružujeme právnické osoby, do jejichž předmětu činnosti převážně patří výroba kabelů a vodičů a navazující činnostiv oblasti elektrotechnického průmyslu.

Česká společnost pro povrchové úpravy, o.s.

Provoz sdružení pracovníků působící v oboru povrchových úprav na území České republiky.

Odborový svaz KOVO základní organizace při BOSCH DIESEL Jihlava

Odborová organizace Odbory Bosch sdružuje zaměstnance Bosch Diesel s.r.o za účelem ochrany jejich práv.

Česká komora odborných lesních hospodářů

Sdružujeme fyzické a právnické osoby s licencí odborného lesního hospodáře. Pro své členy pořádáme exkurze a odborné akce.

Asociace soukromého zemědělství okres Jihlava

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.

Asociace soukromého zemědělství okres Pelhřimov

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod

Sdružování podnikatelů a prosazování jejich zájmů. Pořádání školení a seminářů pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Poskytování poradenství. Nabízíme ekonomický, legislativní a finanční servis, získání certifikace, zpracování podnikatelského záměru a ...

Ústřední bramborářský svaz

Sdružování pěstitelů, zpracovatelů a obchodníků s bramborami, poskytování poradenství. Pořádání kongresů.

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení zastupuje společné zájmy nestátních vlastníků lesů v České republice, podílí se na tvorbě lesnické politiky a legislativy.

Asociace textilní galanterie

Sdružujeme výrobce, dovozce, vývozce, zpracovatele a prodejce textilní galanterie.

Okresní hospodářská komora Třebíč

Zastupování zájmů všech podnikatelů v kraji Vysočina. Pořádání seminářů.

ČESKÁ KOMORA SLUŽEB OCHRANY MAJETKU A OSOB

Poskytování ochrany osob i majetku. Pořádání školení. Prodej výukových DVD, minikamer.

IMPULS Třebíč

Cílem občanského sdružení je aktivní pomoc při zvyšování zaměstnatelnosti občanů a pomoc při vstupu do procesu celoživotního vzdělávání. Za tímto účelem realizujeme rekvalifikační kurzy a vzdělávání pedagogů ESF všech typů škol s cílem rozvinout jejich ...

Okresní agrární komora Třebíč

Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Asociace soukromých zemědělců okresu Havlíčkův Brod

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci ČR i ve vztahu k zahraničí.

Státní zemědělský intervenční fond

Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

Sdružujeme výrobce mechanických zabezpečovacích systémů a reprezentujeme zájmy členů na národní i mezinárodní úrovni. Vytváříme možnosti pro setkávání kolegů v oboru a diskuzi zájmů, problémů. Nabízíme spolupráci s pojišťovnami, výstavy a veletrhy, ...

Asociace soukromého zemědělství okresu Třebíč

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.

RedNet

RedNet

Jsme občanské sdružení provozující neveřejnou Wi-Fi síť v rámci města. Členům nabízíme neomezené možnosti využití internetových a síťových služeb včetně veškerých komunikačních nástrojů, sdílení dat i na lokální síti nebo hraní multiplayerových her.

Agrární komora Pelhřimov

Hlavní činností je zastupovat a podporovat zájmy členů AK a poskytnout poradenství a informační služby v oblasti právní a legislativní, dále konzultační, poradenské a praktické přípravy na povolání, zahraničních vztahů, celní a certifikační oblasti a ...

Regionální cech Společenstva kominíků ČR kraje Vysočina

Sdružujeme fyzické osoby podnikající v oboru kominík a prosazujeme jejich zájmy. Zajišťujeme školení, zkoušky a odborný růst revizních techniků.