Zdravotnická sdružení • kraj Vysočina a okolí

Tyfloservis, o.p.s.

Nabízíme sociální rehabilitace pro nevidomé a slabozraké. U našich klientů se snažíme podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život.

Organizace nevidomých

Provoz sdružení, které se zabývá začleňováním nevidomých a slabozrakých do společnosti. Zajišťujeme obhajobu jejich práv, potřeb a zájmů. Zaměřujeme se na zmírnění negativních omezení způsobené zrakovým postižením. Poskytujeme sociální práce, poradenství, …

Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava

Naším cílem je podporovat duševně nemocné, pomáhat jim v začlenění do společnosti a podporovat jejich uplatnění.

Asociace slunce, solária, fotomedicína - Česká republika

Provoz zdravotnického spolku. Informování veřejnosti o léčivých účincích slunečního záření.

Česká rada nevidomých a slabozrakých, o.s.

Podpora integrace nevidomých a zrakově postižených do společnosti. Nabídka poradenství a vědecké či publikační činnosti v oblasti léčby nevidomých.

Družstvo lékáren

Družstvo nabízí marketingové služby zaměřené na zefektivnění nákupu zboží, služeb a snížení provozních nákladů lékáren.

Jihlavská unie neslyšících

Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a jejich rodiny a vyhledávání pracovních míst. Poskytování pomoci při výběru kompenzační pomůcky a knih. Pořádání přednášek, kurzů, besed a výletů.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Občanské sdružení Záře

Provozujeme zdravotnické sdružení, které zajišťuje komplexní rehabilitace osob s poruchami hybnosti a komunikace s různou etiologií těchto poruch. Pořádáme 14ti denní rekondiční pobyty pro své klienty. Pobyty vede zdravotnický tým tvořený lékařem, logopedem, …

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.

Provoz centra sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Roska Jihlava, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., základní organizace Stonařov

Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami.

Nadační fond Šťastná hvězda

Pomáháme především materiálně - nemocným dětem s onkologickým onemocněním, s cystickou fibrózou, po obrně, zdravotně handicapovaným mladistvým a jejich rodinám. Podporujeme projekty pro děti v Paraguayi. Pomoc je cílena na konkrétní osoby. Působíme v kraji …

Hnutí na ochranu práv duševně nemocných

Poskytování pomoci pacientům obhajobou jejich základních lidských práv a nabídka výpomoci při řešení jejich sociálních problémů.

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Přibyslav

Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami.

Roska Třebíč, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Nedoklubko

Poskytování informací a podpora rodičů předčasně narozených dětí. Pořádání setkání a zprostředkování kontaktů rodičům na organizace specializující se na konkrétní problémy, které se mohou vyskytnout ve spojitosti s nezralostí dítěte. Nabídka spolupráce s …

ZAVŘENO (Otevírá v St 12:00)

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., Základní organizace Výčapy

Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami.

Klub bechtěreviků

Klub sdružuje pacienty trpící Bechtěrevovou chorobou. Zajišťuje informovanost v oblastech sociálního zabezpečení, zdravotní péče a lázeňství.

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - okresní výbor Žďár nad Sázavou

Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 09:00)

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, krajská organizace Vysočina

Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:30)

Roska Žďár nad Sázavou, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Fokus Vysočina

Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům se začleněním do společnosti.

Klub stomiků Ilco Vysočina

Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií.