Vědecko-technické spolky • kraj Vysočina a okolí

Auto klub v AČR

Pořádání burz, organizování soutěží historických vozidel.

Česká společnost elektroniků, o. s.

Sdružování zájemců o elektroniku a její využití v informačních technologiích, zvukové, audiovizuální technice i v dalších oborech.

Sci-fi klub Třesk

Činnost klubu zabývajícího se pozorováním hvězd.

Automotoklub Pacov v ÚAMK

Provoz automotoklubu. Organizování závodů historických motocyklů na Pacovském okruhu a závodů v motokrosu.

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Pořádání a zajišťování odborně vzdělávacích akcí v oboru elektronických komunikací jakož i oborech souvisejících.

Vědeckotechnický spolek ŽĎAS

Samostatný spolek občanů se zájmem o vědu, techniku a své další vzdělávání. Činnost je zejména zaměřena na zajištění dalšího vzdělání a zvýšení technického rozhledu svých členů. Jedná se zejména o přednášky, školení, odborné semináře a tematické cesty …