Sdružení pro rozvoj regionu • kraj Vysočina a okolí

ARCHAIA Brno, o.p.s.

Provoz organizace zaměřující se na ochranu, záchranu, dokumentaci a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek.

Vysočina Tourism

Komplexní propagace turistických možností v regionu Vysočina.

Jihlavská aliance

Sdružení pro rozvoj občanského života v Jihlavě.

Regionální rozvojová agentura Vysočina

Provoz sdružení pro podporu a koordinaci komplexního hospodářského a sociálního rozvoje na území kraje Vysočina.

Sdružení obcí Vysočiny

Cílem sdružení je prosazování společných zájmů obcí.

MAS LEADER - Loucko

Podpora rozvoje regionu. Zaměřujeme se na získání finančních prostředků pro své území a společnou realizaci projektů.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Muzejní spolek v Třešti

Muzejní spolek v Třešti

Jsme sdružení, které spojuje lidi zajímající se o historii města. Pořádáme muzejní pátky v kině a vydáváme Vlastivědné sborníky.

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.

Sdružení obcí, neziskových organizací a malých i středních podnikatelů za účelem vytvoření strategie rozvoje regionu.

MAS Českomoravské pomezí, obecně prospěšná společnost

MAS Českomoravské pomezí, obecně prospěšná společnost

Podporujeme systematický rozvoj infrastruktury, služeb, kultury, sportu a rozvoj kulturního a historického vědomí obyvatel regionu.

Občanské sdružení Kolonka

Hlavním posláním a činností je záchrana historického objektu bývalé mládežnické kolonie v osadě Dvorek u Přibyslavi včetně kaple a společenského sálu a pořádání kulturních a společenských akcí realizovaných především v tomto objektu. Podpora a rozšiřování …

Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

Provoz občanského sdružení se zaměřením na rozvoj měst, obcí, podnikatelských subjektů, sociálních, kulturních a sportovních organizací. Zajišťuje zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu a nutnosti jeho rozvoje, propagaci regionu.

Brzy zavírá (v 11:30)

Přátelé Záhrádky

Snaha o oživení zaniklé obce Zahrádka a záchranu místní kulturní památky Kostela sv. Víta.

Svazek obcí Přibyslavska

Svazek sdružující obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu a cestovního ruchu.

Mikroregion Telčsko

Poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních akcích. Podpora rozvoje cestovního ruchu.

Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko

Zabýváme se sdružováním obcí regionu a podporou jejich rozvoje.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Havlíčkův kraj, o.p.s.

Provoz obecně prospěšné společnosti. Snaha o rozvoj regionu.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MOST Vysočiny, o.p.s.

Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj …

Effekta o.s.

Podpora rozvoje tradičních řemesel. Poskytování pomoci při zapojení občanů se ZPS do pracovní činnosti.

EUTIS, o.p.s.

Nevládní nezisková organizace prohlubuje povědomí a znalost české veřejnosti i specializovaných skupin o evropské integraci.

Nová cesta Libice

Podpora rozvoje občanské vybavenosti a přispění k rozvoji společenského a kulturního života v Libici nad Doubravou a přilehlých místních částech.

Královská stezka, o.p.s.

Společnost poskytuje poradenství a služby pro zvýšení kvality života ve venkovských oblastech. Vytváříme žádosti o dotace.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Vysočina-Bobrová

Podpora kulturního a společenského života v obci. Pořádání akcí jako je Valpuržina noc, Beltine či Vynášení Morany.

Svazek obcí mikroregionu Stražiště

Podpora a rozvoj mikroregionu, zajištění spolupráce a řešení společných zájmů obcí mikroregionu.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Via rustica o.s.

Plánování, příprava, realizace a koordinace rozvojových aktivit a projektů v regionu. Poradenství v oblasti regionálního rozvoje a dotačních programů.

Mikroregion Novoměstsko

Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce mezi obcemi a vzájemně koordinovaný postup při rozvoji cestovního ruchu.

Mikroregion Bystřicko

Provoz oficiálních stránek mikroregionu Bystřicko. Poskytování informací pro turisty, obyvatele regionu a obce. Informace o pořádaných projektech či firmách v okolí.

Spolek Na dobrých cestách

Občanské sdružení Na dobrých cestách zřizuje a provozuje v návaznosti na Greenways Praha – Vídeň místní Greenway řemesel a vyznání. Tato v terénu vyznačená stezka se v délce 250 km rozkládá na území Jihočeského kraje a kraje Vysočina. Stezkou jsou …