Ekologická sdružení

Ekologická farma Arnika – Josef Klein

Ekologická farma Arnika – Josef Klein

Ubytování na ekologické farmě. Víkendové pobyty s plnou penzí v ubytovně farmy. Možnost pobytu o prázdninách a dovolené ve srubu na pastvinách. Chováme stádo čistokrevných huculských koní a plemenné appaloosa pony, skot masného typu, ovce a kozy. Máme malou …

M-envi s.r.o. – Ing. Alexandr Mertl

Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, nabídka ekologického inženýrství, zastupování investorů a provozovatelů při jednání s úřady, zpracování oznámení a dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Zasaď svůj strom

Náplní občanského sdružení je ekologie, příroda, výsadba stromů, lepší životní prostředí a přístup k němu.

Energoregion 2020

Hlavním předmětem činnosti sdružení je zastupovat a hájit zájmy obyvatel regionu ve vztahu k jaderné energetice a všem ostatním provozům a činnostem, které ovlivňují životní prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

SEM Slunečnice

Jsme sdružení zaměřené na ekologickou výchovu. Předáváme dětem kulturní bohatství a vztah k přírodě.

Územní odborné pracoviště v Telči

Územní odborné pracoviště v Telči

Naše pracoviště se zabývá poznáváním, dokumentací a prezentací památek, souborů památek i památkových rezervací a zón na území Kraje Vysočina. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc. Zajišťujeme odborný ...

JATOP, s.r.o. pobočka Pucov

Občanské a firemní sdružení za účelem spoluutváření moravské krajiny a zabývající se otázkou ekologie a moderní tvorbu v zemědělství.

Pucov 92 +

ZAVŘENO (Otevírá v Po nonstop)

ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

Vytváření podmínek pro rozvoj venkova a využití krajiny zemědělcem. Zajištění regionální koordinace výrobků značky Vysočina regionální produkt.

KATOM cepheus

Vzdělávání a šíření informací z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí.

ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice

Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Provádíme průzkumy a monitoring jednotlivých druhů rostlin a živočichů. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Vedeme dětský oddíl Mladých ochránců Vydry. ...

Chytrému napověz...

Nabídka služeb a poradenství v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Litovanské občanské sdružení Větrník

Provoz sdružení občanů pro ochranu přírody. Působení proti industrializaci krajiny.

Český svaz ochránců přírody, základní organizace Chotěboř

Provoz sdružení zájemců zabývající se ochranou přírody a životního prostředí.

ZO ČSOP 66/05

Organizace se věnuje památným stromům a zeleni, propagaci CHKO Žďárské vrchy, ekologickému poradenství a osvětě o ekologickém zemědělství.

Občanské sdružení Pozďátky bez jedů

Naším cílem je rozvíjet aktivity za účelem ochrany životního prostředí a podpora rozvoje obce.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

ZO ČSOP Pacov

Snaha o ochranu přírody a prostředí regionu a o zamezení poškozování životního prostředí.

Základní článek hnutí Brontosaurus Campanula Barbata Jeseníky

Pořádání víkendových a prázdninových akcí pro mladé lidi, jejichž náplní jsou ekologicky prospěšné práce a aktivity.

Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

Zajišťujeme výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny a vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů. Jmenujeme skupinu dobrovolných strážců přírody, vyhlašujeme přírodní rezervace a provádíme průzkumy přírody či …