Poradenství v oblasti bezpečnosti a požární ochrany

MENHIR projekt, s.r.o.

MENHIR projekt, s.r.o.

Stavební, projekční, expertní a inženýrská kancelář. Projekční a inženýrská činnost ve výstavbě, komplexní služby v oblasti tepelné ochrany budov, tepelně technické posudky, dotační programy ČR a EU, stavební činnost, koordinátor BOZP na ...

SECURITAS ČR s.r.o.

SECURITAS ČR s.r.o.

Váš partner pro komplexní bezpečnostní služby. Zajistíme pro vás fyzickou ostrahu objektů a osob, připojení na pult centrální ochrany, zabezpečení domu, bytu či jiného komerčního objektu, instalaci bezpečnostních technologií, bezpečnostní poradenství i ...

Ing. Miroslav Chalupský

Projektová činnost. Inženýrská činnost v pozemním stavitelství. Koordinátor BOZP na staveništi.

Robert Beneš – BESO

Robert Beneš – BESO

Prodáváme bezpečnostní výstroj tlakových nádob, pojistné ventily, manometry, teploměry, vodoznaky, šoupátka, uzavírací klapky, odvaděče kondenzátu, průmyslové armatury, těsnění. Zároveň provádíme montáž a servis těchto zařízení. Jako standartní péči nabízíme …

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Proti-ohni.eu

Proti-ohni.eu

Prodej hasičské a požární techniky. Nabízíme zásahovou techniku, vybavení pro profesionální i dobrovolné hasiče, potřeby pro požární sport, práci ve výškách i na vodě. Vybavení hasičských i terénních aut. Různé druhy hasicích přístrojů. Široký sortiment ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Výcvikové kurzy práce ve výškách, školení výškových pracovníků, BOZP, revize a prodej osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky a lezeckého vybavení. Dále nabízíme potápěčské práce či práce v podzemí a stísněných prostorech. Jsme autorizovaným ...

ARIDUS ARIDA s.r.o.

ARIDUS ARIDA s.r.o.

Projekční činnost, stavební činnost, stavení dozor v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, služby koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., školení BOZP.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

EXTÉRIA s.r.o.

EXTÉRIA s.r.o.

Extéria nabízí komplexní roční poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a související služby jako: informativní nezávislé poradenské schůzky v pobočkách Extéria, zastupování při kontrolách státního ...

OTEVŘENO (Zavírá v 14:00)

EXWIN consult, s.r.o.

Zpracování DOPV a jiná poradenská činnost v oblasti nebezpečí výbuchu průmyslových prachů, plynů a par kapalin v provozech: Zpracování protokolů o určení vnějších vlivů dle platných norem, kontrola stávajících protokolů. Posouzení a hodnocení rizik ...

BOZPOTZ s.r.o. – BEZPEČNOST A POŽÁRNÍ OCHRANA – Ing. Jarmila Horníčková

Poradenství a školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Revize plynových a tlakových zařízení. Znalecké posudky v oblasti bezpečnosti práce a pracovních podmínek.

PTS spol. s.r.o.

PTS spol. s.r.o.

Komplexní zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce. Poradíme a proškolíme Vaše zaměstnance. Vyřídíme všechny potřebné dokumenty s úřady a dozorovými orgány. Požární ochrana: Preventivní prohlídky objektů a návrhy řešení. Kontroly hydrantů, ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Safety4you

Safety4you

Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Prodej, kontroly a servis hasicích přístrojů. Revize hydrantových systémů. Prodej vycházkových uniforem pro hasiče. Možnost on-line nákupu v našem e-shopu. Kromě hasicích přístrojů prodáváme lékárničky …

TERASY PETR KOCOUREK

TERASY PETR KOCOUREK

Technické poradenství při stavbě WPC terasy. Provedeme montáž terasy i z masivních dřevin nebo stavbu terasy z exotických dřevin a dalších jako je pařený smrk, modřín, borovice. Zajisťujeme služby v oblasti pokrývačské práce, sádrokartony, střešní okna, ...

PMeduca vzdělávání

PMeduca vzdělávání

Akreditované semináře a kurzy MŠMT v rámci DVPP, MPSV pro pracovníky přímé péče, dále pro firmy, instituce, děti. Vzděláváme zaměstnance firem v první pomoci v rámci BOZP. Máme dlouholetou praxi jak ve zdravotnictví tak i v pedagogice, kvalifikovaný tým ...

IB-Consulting

Sdružení konzultantů poskytujících komplexní služby v oblasti managementu kvality, ekologie či bezpečnosti práce a potravin.

A-Z poradce, s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti kvality, životního prostředí, BOZP včetně koordinátora BOZP a PO, účetnictví, mezd a daňového poradenství. Dále nabízíme služby ekologie a technického poradenství v oblasti bezpečnosti výrobků.

ME-servis, Michal Eliáš

Projekce, realizace, servis a revize bezpečnostních a protipožárních systémů. Slaboproudé a nadstavbové systémy, datové sítě.

RevizeVM & 1bozp s.r.o.

Komplexní služby - bezpečnost práce, požární ochrana, revize, školení, prodej hasicích přístrojů. Kompletní vedení agendy revizí, včetně hlídání termínů. Zastupování firem při kontrolách. Pojištění odpovědnosti na 5 000 000 Kč. Jeden dodavatel.

Mgr. Antonín Hlavizňa

Nabídka školení odborné způsobilosti pro práci ve výškách včetně a bez lanového přístupu a bez použití individuálního zabezpečení. Provádění revizí OOPP. Poskytování služeb v oblasti BOZP. Zajištění vyhledávání rizik, úrazové zábrany, rozboru nehod, posouzení …

Jan Fojtík

Nabízím služby v oboru BOZP: školení zaměstnanců i vedoucích pracovníků, vedení dokumentace, hodnocení rizik, kategorizace prací. Technicko-organizační činnost PO, činnost OZO, revize jeřábů a zdvihacích zařízení, školení jeřábníků a vazačů, TK motorových ...

ZAVŘENO (Otevírá v 12:00)

PYROSERVIS a.s.

Nabízíme služby v oblasti: požární ochrana, protipožární zabezpečení a bezpečnost práce. Zpracujeme znalecké posudky, revize a kontroly, zajistíme školení a konzultace. Prodáváme hasičské a protipožární vybavení, oděvy a doplňky i hasicí přístroje.

Požární bezpečnost, s.r.o.

Požární bezpečnost, s.r.o.

Obchod s hasičskou výzbrojí a výstrojí pro hasiče a záchranáře. Hasící přístroje a spreje, hydranty a příslušenství, výstražné tabulky a samolepky, armatury, hadice, savice, proudnice, čerpadla, elektrocentrály, vysoušeče, lana, žebříky, svítílny, hlásiče, ...

Brzy zavírá (v 11:30)

D.I. SEVEN, a.s.

Jsme profesionální bezpečnostní, pořadatelská a úklidová služba. Provádíme ostrahy objektů a osobní ochranu, elektronické zabezpečovací, protipožární a kamerové systémy, přepravu finančních hotovostí. Monitorovací služby pultu centrální ochrany. Úklidové ...

BOZPO

BOZPO

Poskytujeme služby v bezpečnosti, ochraně zdraví při práci a požární ochraně, koordinátor na stavbě. Prodáváme bezpečnostní a požární tabulky. Poradenství a školení v oblasti BOZ a PO, zajištění odborné způsobilosti PO, BOZP a koordinátor na stavbě.

Petr Janda

Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO. Školení zaměstnanců k ochraně zdraví při práci. Vedení kompletní dokumentace firmám. Řešení pracovních úrazů.

OTEVŘENO (nonstop)

GASTEIN, s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Nabízíme poradenství v právních věcech.

BEPPO HB, s.r.o.

Nabízíme služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Václav Kočí

Zabýváme se koordinací bezpečnosti práce.

Jiří Molík

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, požární ochrany a odpadového hospodářství. Nabídka poradenství.

Vladimír Břoušek

Poskytování služeb v oblasti požární bezpečnosti staveb a bezpečnosti i ochrany zdraví při práci. Projektování dopravních a pozemních staveb.

FINAL PUR, s.r.o.

Dodávka a montáž systémů proti pádu osob Secupoint, Seculine, Securant. Dodávka a montáž tepelných izolací na bázi polyuretanu, hydroizolačních folií.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Pavlína Wastlová

Zabýváme se technicko-organizační činností v oblasti požární ochrany, školením zaměstnanců a vypracováním dokumentace požární ochrany.

AdriJan BP, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární ochrany a ekologie.

Ing. Jan Kočenda

Nabízím služby a poradenství v oblasti bezpečnosti a požární ochrany.

Václav Syrový

Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ing. Hana Menclová, Ph.D.

Nabízíme služby k zajištění požární ochrany v objektech a provozech.

Jiří Svoboda

Poskytuji služby a školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Pavla Procházková

Poskytuji poradenství v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení v oblasti BOZP a PO a zajištění odborné způsobilosti.

Petra Císařová

Nabízíme poskytování služeb v oblasti BOZP (bezpečnost práce) a také požární ochraně.

SAFETY PRO s.r.o.

Nabídka služeb oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Karel Císař

Nabídka školení v oblasti bezpečnosti a požární ochrany.

OTEVŘENO (nonstop)

2SAFE4U, s.r.o.

Zajišťujeme ostrahu společenských a kulturních akcí, plesů, maturitních večírků, koncertů včetně zajištění požární ochrany a hostesingu.

OTEVŘENO (nonstop)

Václav Hejkal

Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Karel Průša

Poskytování komplexních služeb v oblasti BOZP a PO.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Radek Hess

Nabízíme komplexní služby v oblasti BOZP. Poskytujeme poradenství, provádíme analýzy rizik, školení a šetření pracovních úrazů.

Bedřich Dolívka

Poskytování poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Libor Novotný

Poskytujeme služby v prevenci rizik BOZP a technicko-organizační činnosti v oblasti požární ochrany.

Miroslav Marek

Nabízím zpracování dokumentace a školení zaměstnanců v požární ochraně. Provádím revize, servis a prodej hasicích přístrojů či hydrantových systémů.

Kontakt H, s.r.o.

Nabízím služby bezpečnostního poradce ADR pro přepravu nebezpečných věcí po silnici.

Trnava 24 +

Martin Vodák

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Technicko-oraganizační činnost v oblasti požární ochrany.