Poradenství v oblasti bezpečnosti a požární ochrany • kraj Vysočina a okolí

Výšky.Morava s.r.o. – Nepadej

Výšky.Morava s.r.o. – Nepadej

Vše v oblasti ochrany osob proti pádu na klíč. Navrhování optimálního řešení ochrany osob proti pádu z výšky nebo hloubky. Ke každému projektu přistupujeme naprosto individuálně. Proto se snažíme objekty vždy nejprve prohlédnout osobně. Při té příležitosti se …

191 kmOstrava - Krásné Pole, Předvrší 846

ZAVŘENO (Otevírá v St 00:00)

CZ team s.r.o.

CZ team s.r.o.

Pyrotechnické průzkumy před započetím stavebních prací na území s rizikem výskytu nevybuchlé munice, puškařství – opravy, úpravy a znehodnocování zbraní, bezpečnostní školení se zaměřením na výbušniny, munici a pyrotechniku, realizaci ohňostrojů. Firma …

MENHIR projekt, s.r.o.

MENHIR projekt, s.r.o.

Stavební, projekční, expertní a inženýrská kancelář. Projekční a inženýrská činnost ve výstavbě, komplexní služby v oblasti tepelné ochrany budov, tepelně technické posudky, dotační programy ČR a EU, stavební činnost, koordinátor BOZP na …

Robert Beneš – BESO

Robert Beneš – BESO

Prodáváme bezpečnostní výstroj tlakových nádob, pojistné ventily, manometry, teploměry, vodoznaky, šoupátka, uzavírací klapky, odvaděče kondenzátu, průmyslové armatury, těsnění. Zároveň provádíme montáž a servis těchto zařízení. Jako standartní péči nabízíme …

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

Mgr. Dagmar Zlámalová

Komplexní služby na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany, školení řidičů referentů. Poskytujeme služby jednorázové nebo formou smlouvy. Veškeré služby jsou zajišťovány prostřednictvím odborně způsobilé osoby.

EXTÉRIA s.r.o.

EXTÉRIA s.r.o.

Extéria nabízí komplexní roční poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a související služby jako: informativní nezávislé poradenské schůzky v pobočkách Extéria, zastupování při kontrolách státního …

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Služby BOZP se zaměřením na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Jedná se o kurzy pro výškové práce, prodej OOP proti pádu, revize OOP a další služby. Jsme autorizovaným subjektem pro zkoušky profesních kvalifikací 39-010-H – „Technik pro …

ARIDUS ARIDA s.r.o.

ARIDUS ARIDA s.r.o.

Projekční činnost, stavební činnost, stavení dozor v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, služby koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., školení BOZP.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

TERASY PETR KOCOUREK

TERASY PETR KOCOUREK

Technické poradenství při stavbě WPC terasy. Provedeme montáž terasy i z masivních dřevin nebo stavbu terasy z exotických dřevin a dalších jako je pařený smrk, modřín, borovice. Zajišťujeme pokrývačské práce, sádrokartony, střešní okna, tepelné izolace …

Safety4you s.r.o.

Safety4you s.r.o.

Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Prodej, kontroly a servis hasicích přístrojů. Revize hydrantových systémů. Prodej vycházkových uniforem pro hasiče. Možnost on-line nákupu v našem e-shopu. Kromě hasicích přístrojů prodáváme lékárničky …

ENERGOM Projekty, a.s.

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a veškerých revizí. Zajišťujeme: prevenci rizik BOZP a PO, audit BOZP, zastupování při kontrolách státních kontrolních orgánů, pomoc při pracovních úrazech, školení v BOZP a …

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

PYROSERVIS a.s.

PYROSERVIS a.s.

Nabízíme služby v oblasti: požární ochrana, protipožární zabezpečení a bezpečnost práce. Zpracujeme znalecké posudky, revize a kontroly, zajistíme školení a konzultace. Prodáváme hasičské a protipožární vybavení, oděvy a doplňky i hasicí přístroje.

Požární bezpečnost, s.r.o.

Požární bezpečnost, s.r.o.

Obchod s hasičskou výzbrojí a výstrojí pro hasiče a záchranáře. Hasící přístroje a spreje, hydranty a příslušenství, výstražné tabulky a samolepky, armatury, hadice, savice, proudnice, čerpadla, elektrocentrály, vysoušeče, lana, žebříky, svítílny, hlásiče, …

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

D.I. SEVEN, a.s.

D.I. SEVEN, a.s.

Jsme profesionální bezpečnostní, pořadatelská a úklidová služba. Provádíme ostrahy objektů a osobní ochranu, elektronické zabezpečovací, protipožární a kamerové systémy, přepravu finančních hotovostí. Monitorovací služby pultu centrální ochrany. Úklidové …

ME-servis, Michal Eliáš

Projekce, realizace, servis a revize bezpečnostních a protipožárních systémů. Slaboproudé a nadstavbové systémy, datové sítě.

Pavla Procházková

Poskytuji poradenství v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení v oblasti BOZP a PO a zajištění odborné způsobilosti.

Libor Novotný

Poskytujeme služby v prevenci rizik BOZP a technicko-organizační činnosti v oblasti požární ochrany.

Miroslav Marek

Nabízím zpracování dokumentace a školení zaměstnanců v požární ochraně. Provádím revize, servis a prodej hasicích přístrojů či hydrantových systémů.

Václav Kočí

Zabýváme se koordinací bezpečnosti práce.

BEPPO HB, s.r.o.

Nabízíme služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ZAVŘENO (Otevírá v St 07:00)

Karel Císař

Nabídka školení v oblasti bezpečnosti a požární ochrany.

OTEVŘENO (nonstop)

Petra Císařová

Nabízíme poskytování služeb v oblasti BOZP (bezpečnost práce) a také požární ochraně.

2SAFE4U, s.r.o.

Zajišťujeme ostrahu společenských a kulturních akcí, plesů, maturitních večírků, koncertů včetně zajištění požární ochrany a hostesingu.

OTEVŘENO (nonstop)

Martin Vodák

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Technicko-oraganizační činnost v oblasti požární ochrany.

Radek Hess

Nabízíme komplexní služby v oblasti BOZP. Poskytujeme poradenství, provádíme analýzy rizik, školení a šetření pracovních úrazů.

BOZPO

BOZPO

Poskytujeme služby v bezpečnosti, ochraně zdraví při práci a požární ochraně, koordinátor na stavbě. Prodáváme bezpečnostní a požární tabulky. Poradenství a školení v oblasti BOZ a PO, zajištění odborné způsobilosti PO, BOZP a koordinátor na stavbě.

Kontakt H, s.r.o.

Nabízím služby bezpečnostního poradce ADR pro přepravu nebezpečných věcí po silnici.

Vladimír Břoušek

Poskytování služeb v oblasti požární bezpečnosti staveb a bezpečnosti i ochrany zdraví při práci. Projektování dopravních a pozemních staveb.

GASTEIN, s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Nabízíme poradenství v právních věcech.

Karel Průša

Poskytování komplexních služeb v oblasti BOZP a PO.

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

IB-Consulting

Sdružení konzultantů poskytujících komplexní služby v oblasti managementu kvality, ekologie či bezpečnosti práce a potravin.

Jiří Molík

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, požární ochrany a odpadového hospodářství. Nabídka poradenství.

Ing. Ondřej Teplý

Nabízím komplexní služby v oblasti bezpečnosti při práci a požární ochrany. Zajišťuji vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby.

RevizeVM & 1bozp s.r.o.

Komplexní služby - bezpečnost práce, požární ochrana, revize, školení, prodej hasicích přístrojů. Kompletní vedení agendy revizí, včetně hlídání termínů. Zastupování firem při kontrolách. Pojištění odpovědnosti na 5 000 000 Kč. Jeden dodavatel.

Ing. Petr Musil

Ing. Petr Musil

Nabízím kompletní služby v oblasti BOZP a PO, přepravy nebezpečných látek ADR, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Dále poskytuji ekologické poradenství. Zajišťuji také poradenské služby v oblasti povrchových úprav.

Václav Hejkal

Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Jan Fojtík

Nabízím služby v oboru BOZP: školení zaměstnanců i vedoucích pracovníků, vedení dokumentace, hodnocení rizik, kategorizace prací. Technicko-organizační činnost PO, činnost OZO, revize jeřábů a zdvihacích zařízení, školení jeřábníků a vazačů, TK motorových …

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 12:00)

Jiří Svoboda

Poskytuji služby a školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

A-Z poradce, s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti kvality, životního prostředí, BOZP včetně koordinátora BOZP a PO, účetnictví, mezd a daňového poradenství. Dále nabízíme služby ekologie a technického poradenství v oblasti bezpečnosti výrobků.

Sbor dobrovolných hasičů Lesná

Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech i poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Založení sboru proběhlo v roce 1910 i zároveň s výstavbou hasičské zbrojnice. Dále spravujeme dětská hřiště, organizujeme dětské kroužky …

Ing. Hana Menclová, Ph.D.

Nabízíme služby k zajištění požární ochrany v objektech a provozech.

Mgr. Antonín Hlavizňa

Nabídka školení odborné způsobilosti pro práci ve výškách včetně a bez lanového přístupu a bez použití individuálního zabezpečení. Provádění revizí OOPP. Poskytování služeb v oblasti BOZP. Zajištění vyhledávání rizik, úrazové zábrany, rozboru nehod, posouzení …

Fire Design s.r.o.

Zabýváme se zpracováním požárně bezpečnostních řešení staveb a dokumentace PO.

Ing. Jan Kočenda

Nabízím služby a poradenství v oblasti bezpečnosti a požární ochrany.

FINAL PUR, s.r.o.

Dodávka a montáž systémů proti pádu osob Secupoint, Seculine, Securant. Dodávka a montáž tepelných izolací na bázi polyuretanu, hydroizolačních folií.

ZAVŘENO (Otevírá v St 07:00)

Václav Syrový

Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

Bedřich Dolívka

Poskytování poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

OTEVŘENO (nonstop)

Pavlína Wastlová

Zabýváme se technicko-organizační činností v oblasti požární ochrany, školením zaměstnanců a vypracováním dokumentace požární ochrany.

AdriJan BP, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární ochrany a ekologie.