Znalci a odhadci věcí movitých

Milan Karpíšek – soudní znalec

Soudní znalec v oboru ekonomiky provádějící odhady cen a posuzování technického stavu motorových vozidel. Poradenství při koupi nebo prodeji vozidla.

PhDr. Karel Jaroš, soudní znalec

Provádíme oceňování obrazů, kreseb, soch, historických fotografií, starožitného nábytku a výtvarných děl. Poskytujeme konzultace o cenách pro aukce a prodej u nás i v zahraničí.

ODHADCE NEMOVITOSTÍ – Bc. Zbyněk Sova

ODHADCE NEMOVITOSTÍ – Bc. Zbyněk Sova

Profesionální odhady věcí nemovitých v regionu Plzeň. Pro odhady nemovitostí mám vhodnou kvalifikaci. Jsem členem Komory soudních znalců ČR, kde se pravidelně zúčastňuji zasedání a schůzí. Nabízíme též poradenství v oblasti nemovitostí (investiční, zajištění …

Ing. Robert Kulda

Znalecké posudky v oblasti oceňování vozidel, stavebních, lesních a dalších pracovních strojů a strojních technologií.

Kancelář DHS s.r.o.

Poradenská, vzdělávací a znalecká kancelář, která poskytuje právní servis a odborné poradenství v oblasti řízení škol a školských zařízení, včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v celé České republice. Naší specializací je praktické uplatnění ...

Dr. Ing. Petr Cmunt

Soudní znalec v oboru doprava a ekonomika. Analýza příčin dopravní nehody. Počítačová simulace nehodového děje. Stanovení ceny motorových vozidel, strojů a zařízení.

Antonín Havlíček

Služby znalce v oblasti ekonomiky a strojírenství – specializace na oceňování motorových vozidel, strojů a movitých věcí.

Vladimír Krejčí

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování movitých věcí.

Pavel Kratochvíla

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování motorových vozidel a technologických strojů.

Bc. Milan Procházka

Nabídka služeb soudního znalce v oboru ceny a odhadů movitých věcí.

Ing. Pavel Staroba

Nabídka oceňování movitého majetku pro fyzické a právnické osoby.

Lhánice 62+

Ing. Jindřich Stražický

Nabídka služeb soudního znalce v oblasti ekonomiky, cen a odhadů se specializací na výrobní stroje či zařízení a systémy.

Ing. Josef Hrbek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování zemědělských strojů.

Miloš Hroch

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování motorových vozidel.

Ing. Ivo Běhan

Nabízím služby znalce v oborech ekonomika, elektrotechnika a kybernetika. Zaměřuji se na výpočetní techniku a oceňování movitých věcí.

Ing. Ivo Majdič

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování zemědělských strojů.

Ing. Miroslav Nosek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Jaroslav Pachr

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Jaromír Písařovic

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování lesních porostů a půdy.

Pavel Ryšán

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.