Odhady a posudky v oboru ekonomika • kraj Vysočina a okolí

Milan Karpíšek – soudní znalec

Soudní znalec v oboru ekonomiky provádějící odhady cen a posuzování technického stavu motorových vozidel. Poradenství při koupi nebo prodeji vozidla.

76 kmSvitavy - Lány, Antonína Slavíčka 498/19

SM-DATA, a.s.

Nabízíme vedení účetnictví, finanční analýzy, daňové i ekonomické poradenství, finanční analýzy, oceňování podniků, akvizice a podnikové kombinace. Dodáváme informační systémy a poskytujeme outsourcing podnikových účtáren.

Ing. Dušan Hasoň

Služby znalce v oblasti ekonomiky, dopravy a strojírenství. Specializace na oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení.

Vlastimil Brukner

Nabízím znalecké posudky v oboru ekonomika a nemovitosti: odhady pozemků a porostů jak lesních, tak ostatní zeleně mimo les.

Vladimír Krejčí

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování movitých věcí.

Ing. Pavlína Kybeková

Nabídka služeb znalce v oboru ekonomika se specializací oceňování podniků. Poskytování ekonomického poradenství. Vedení účetnictví a daňové evidence.

Ing. Jan Kroupa

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nemovitostí.

Ing. Zdeněk Tulis

Služby znalce v oblasti ekonomiky se specializací na oceňování nemovitostí.

Ing. František Chvátal

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování motorových vozidel a zemědělské techniky.

Antonín Havlíček

Služby znalce v oblasti ekonomiky a strojírenství – specializace na oceňování motorových vozidel, strojů a movitých věcí.

Josef Kučera

Služby znalce v oblasti ekonomiky a zemědělství – specializace na oceňování hospodářských zvířat.

Ing. František Večeřa

Soudni znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí se specializací nemovitosti a v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové.