Mediátoři • kraj Vysočina a okolí

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

123 kmOlomouc, Šemberova 71/6 + pobočky (2)

Advokátní kancelář - Mgr. Eva Veltrubská

Poskytuji komplexní právní služby. Zabýváme se právem veřejným i soukromým, poskytujeme právní služby a poradenství ve všech oblastech práva a nabízíme svým klientům nejen komplexní právní servis, ale i zhotovení dílčích právních úkonů, stanovisek, analýz …

Ing. Šárka Jarolímková

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Mgr. Jana Pavlová

Nabízím služby mediačního centra. Zabývám se řešením vztahových, rodinných, občanských, pracovních, firemních, trestněprávních a sousedských sporů.

Mgr. Iva Stratilová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Stanislav Termann, Ph.D.

Psychologická poradna. Poradenství, psychodiagnostika, grafologie, mediace, facilitace. Trénink v komunikačních, prezentačních, vyjednávacích, obchodních a manažerských dovednostech.

Mediatorgroup.cz

Mediatorgroup.cz

Pořádáme kurzy mediace, mediační výcvik, kurzy komunikace. Vede je zkušený mediátor, vydáváme potvrzení o absolvování. Firemní, obchodní, rodinná mediace, mediace pro rozvod, dědické řízení, či jakýkoli spor. Dohoda i zápis lze použít u soudu.

PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

Nabízíme služby mediátora v rodinných, právních i obchodních sporech.

Ing. Jaroslav Jilemický

Nabízíme mediaci sporů obchodních, občanských, rodinných, sporů věřitel-dlužník a dalších. Řešíme mimosoudní dohody a pohledávky.

106 kmPraha - Modřany, Pacholíkova 445/6 + pobočka

Dana Vrabcová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Helena Stőhrová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Family poradna

Family poradna

Jsme privátní manželská, rodinná a psychologická poradna. Nabízíme krátké objednací lhůty do 3 dnů a diskrétní prostředí. Poskytujeme též služby mediátora, zejména rodinnou mediaci, před - a porozvodové mediace, řešení sporů o dítě.

Tereza Vajtová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Mgr. Eva Vaňková, mediátorka a advokátka

Nabídka mediace. Jde o jednání, během kterého účastníci sporu hledají oboustranně přijatelné řešení s pomocí neutrálního prostředníka (mediátora).

JUDr. Pavel Němec, advokát

JUDr. Pavel Němec je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své praxi se zaměřuje převážně na obchodní a občanské právo. Zastupuje své klienty u soudu a při jednání s dalšími orgány státní správy. Jednou z nejvýznamnějších činností …

PhDr. Miroslav Hájek

Nabízím mimosoudní řešení konfliktů se zaměřením na spotřebitelské a rodinné spory.

JUDr. Martin Svatoš - FORARB

Nabízím mediace, alternativní řešení sporů, arbitráž a kurzy mediace.

Naděžda Kouklová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

112 kmPraha 5 - Smíchov, K vodojemu 2382/4

Anna Kubešová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Kateřina Matulová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

JUDr. Radka Medková

Nabízím právní a psychologickou pomoc při řešení partnerských, rodinných a jiných sporů, mimosoudní jednání.

Ing. Kateřina Bělková – zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Mediátorka, koučka a lektorka. Absolvovala jsem specializační kurzy a výcviky mediace, psychoterapie, psychoanalýzy a koučinku. Složila jsem státní zkoušky z mediace a rodinné mediace a jsem zapsanou mediátorkou a zapsanou rodinnou mediátorkou. Jsem …

CENTRUM MEDIACE PRAHA, spol. s r.o.

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Mgr. Radovan Špaček

Mgr. Radovan Špaček

Poskytujeme řešení v oblasti majetkových vztahů a konfliktů v rodině.

OTEVŘENO (nonstop)

Stanislava Havlová

Nabízím mediační služby a poradenství.

Brzy otevírá (v 08:00)

Jitka Řezaninová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

PhDr. Jaroslav Holek

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, advokátka

Poskytujeme právní služby v těchto oblastech: obchodní právo a právo obchodních společností, právo hospodářské soutěže, nekalá soutěž, občanské a rodinné právo, náhrada škody, vč. náhrady škody na zdraví, právní vztahy k nemovitostem,  …

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 10:00)

Mgr. Ing. Vlastislav Vlček, zapsaný mediátor

Zapsaný mediátor, oprávněný k výkonu tohoto povolání na základě zápisu do seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR, které nad námi vykonává dohledovou činnost. Naše práce se řídí právní úpravou vztahující se na zapsané mediátory i etickým kodexem, vycházejícím z …

Milena Tichá

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Mgr. Taťána Vodňanská

Nabídka mimosoudního řešení rodinných, občanských a firemních sporů formou mediace.

Ing. Karel Pešout

Nabídka služeb akreditovaného mediátora, zaměřeného na rodinné a občanskoprávní mediační řízení a mediace spotřebitelských sporů.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

Mediace Teplice

Nabízíme řešení sporů formou mediace. Mediátor je odborník vyškolený k řešení sporů, jehož hlavním úkolem je vytvoření podmínek pro společnou dohodu.

Ueltzhöffer Andreas, partner

Ueltzhöffer Andreas, partner

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na kartelové právo, veřejné zakázky, rozhodčí řízení, smluvní právo či právo obchodních společností. Specializuji se na mediace, poradenství při konfliktech v okruhu společníků nebo při konfliktech s vedením podniku a …

Mgr. Silvie Ročovská

Mgr. Silvie Ročovská

Nabízím psychoterapii dětí a dospělých, mediaci (řešení sporů). Pořádám besedy a kurzy pro rodiče. Služby: Vývojová psychologie, Rodinná terapie, Autogenní trénink, Párová terapie.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)