Advokátní kanceláře

JUDIKATY.INFO

JUDIKATY.INFO

Informácie o judikátoch, vyhľadávanie v zoznamoch. Vyše 600 000 dokumentov v databáze. Rozsudky sú triedené podľa kľúčových slov a merita veci. Judikatúra (súdna prax) Vám môže poskytnúť užitočné informácie, ako v podobných prípadoch, ako je Váš, rozhodol ...

480 kmSlovensko Snina, Kukučínova 2043/4 + pobočka
JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby ...

Brzy otevírá (v 08:30)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Mgr. Jan Ševčík, advokátní kancelář

Nabízím služby advokátní kanceláře v anglickém i českém jazyce. Zaměřuji se na generální praxi.

JUDr. Jan Ševčík

Poskytování právních služeb se zaměřením na obchodní, občanské, pracovní a trestní právo.

Mgr. Hana Marušová, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního a trestního práva.

Mgr. Petr Nosek, advokát

Poskytuji právní pomoc a poradenství v oblasti generální praxe, občanského, obchodního, trestního a přestupkového práva. Pomohu s podáváním žalob a stížností soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních i ...

Mgr. Petr Nosek

Poskytování komplexních právních služeb pro fyzické i právnické osoby včetně zastupování před soudy a úřady.

JUDr. Božena Zmátlová, advokátka

Nabídka právních služeb fyzickým i právnickým osobám, včetně zastupování před soudy.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Mgr. Miroslav Ambrož, advokát

Provozujeme advokátní kancelář s nabídkou služeb v oblasti generální praxe.

Mgr. Jitka Hronová, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva.

JUDr. Jana Hronová, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti bytového, občanského, pracovního, rodinného a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Občanská poradna Jihlava

Poskytování diskrétního a nezávislého sociálně právního poradenství.

JUDr. Alena Prchalová, Ph.D., advokátka

Nabízím právní zastupování u soudů a správních orgánů. Zajišťuji sepisování smluv, služby v oblasti pracovního, rodinného, trestního, obchodního, občanského a správního práva. Poskytuji právní poradenství.

Mgr. Petr Břečka

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

Mgr. Petr Melichar

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

JUDr. Miroslav Somr, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti tuzemského i mezinárodního obchodního práva.

JUDr. Tomáš Marek

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na obchodní právo.

JUDr. Milan Zápotočný, advokát

Nabídka advokátních služeb se specializací na podnikové, obchodní a soutěžní právo a právo nemovitostí.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Mgr. Anna Kovářová, advokát

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v těchto oblastech: občanské právo obchodní právo insolvenční právo rodinné právo pracovní právo správní právo.

Mgr. Monika Režňáková

Poskytování právního poradenství.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

JUDr. Martina Černochová, advokát

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní a pracovní právo, rozvody, společné jmění manželů, výkony rozhodnutí a exekuce.

Mgr. Michal Zahálka, advokát

Poskytujeme advokátní služby. Zaměřujeme se na občanské, insolvenční, trestní a obchodní právo i společnosti, družstva, rozvody a společné jmění manželů.

Mgr. Milada Majerová, advokát

Poskytuji služby advokátní kanceláře v oblasti generální praxe. Specializuji se na občanské právo, včetně právních vztahů k nemovitostem, insolvenční právo a oddlužení. Dále rodinné právo, směnečné právo, pracovní právo, exekuční právo, obchodní právo, ...

OTEVŘENO (Zavírá v 12:00)

Mgr. Eva Decroix, advokát

Advokátní služby v oblastech obchodního, občanského a rodinného práva. Pracuji také na poradenském projektu Kous pro neziskové organizace.

Brzy otevírá (v 09:00)

JUDr. Jaroslav Homolka

Nabízíme komplexní právní služby v oblasti práva občanského, pracovního, rodinného, obchodního, trestního, práva nemovitostí a vymáhání pohledávek.

Mgr. Martina Kaplánková, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské, rodinné, pracovní a trestní právo.

Mgr. Aleš Čáp, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného či trestního práva.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

JUDr. Ivan Štancl

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního práva.

Mgr. Arnošt Ryšavý, advokát

Nabízím advokátní služby. Specializuji se na občanské, obchodní, rodinné, insolvenční, bytové a trestní právo. Řeším rozvody, společné jmění manželů, výkon rozhodnutí a exekuce. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

Mgr. LENKA HRONOVÁ, advokát

Právní zastupování v oblasti občanského, rodinného a trestního práva, zastupování poškozených v trestním řízení, sepis smluv a zastupování před soudy. Poradenství v oblasti insolvenčního práva a sepis insolvenčních návrhů.

JUDr. Jan Herout, advokát

Poskytování právního poradenství v oboru trestního, rodinného, občanského práva. Nabídka sepisování smluv o převodu nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:30)

Mgr. Karel Belatka

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

JUDr. Zdeněk Kratochvíl, advokát

Poskytuji advokátní služby i v německém jazyce. Zaměřuji se na občanské, obchodní a trestní právo, výkon rozhodnutí i exekuce.

Mgr. Jiří Kasal, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti obchodního, občanského, rodinného a trestního práva.