Advokátní kanceláře

JUDIKATY.INFO

JUDIKATY.INFO

Informácie o judikátoch, vyhľadávanie v zoznamoch. Vyše 600 000 dokumentov v databáze. Rozsudky sú triedené podľa kľúčových slov a merita veci. Judikatúra (súdna prax) Vám môže poskytnúť užitočné informácie, ako v podobných prípadoch, ako je Váš, rozhodol ...

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Advokátní kancelář Musil a partneři s.r.o.

Advokátní kancelář Musil a partneři s.r.o.

Komplexní právní poradenství nejvyšší kvality zejména v oblasti práva obchodních společností, softwarového práva, internetového práva, práva dopravního, práva rodinného, občanského a obchodního a dále též v oblasti ochrany osobních údajů. Komplexní právní …

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

JUDr. Alena Prchalová, Ph.D., advokátka

Nabízím právní zastupování u soudů a správních orgánů. Zajišťuji sepisování smluv, služby v oblasti pracovního, rodinného, trestního, obchodního, občanského a správního práva. Poskytuji právní poradenství.

Advokátní kancelář Voborník s.r.o.

Advokátní kancelář Voborník s.r.o.

Advokátní kancelář Voborník poskytuje právní poradenství s důrazem na individuální přístup ke klientovi, flexibilitu a odbornost. Specializujeme se na občanské a obchodní právo, zejména na oblast závazkových vztahů, věcných práv a korporátní agendy. V rámci …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

JUDr. Jiří Kozák, advokátní kancelář

Nabízíme služby advokátní kanceláře. Zaměřujeme se na trestní právo a to jak na obhajoby, tak na zastupování poškozených, dále na obchodní právo a na právo směnečné. Ve spolupráci s realitní kanceláří sepisuji smlouvy o prodejích nemovitostí včetně zajištění …

Mgr. Milada Majerová, advokát

Poskytuji služby advokátní kanceláře v oblasti generální praxe. Specializuji se na občanské právo, včetně právních vztahů k nemovitostem, insolvenční právo a oddlužení. Dále rodinné právo, směnečné právo, pracovní právo, exekuční právo, obchodní právo, ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc

Právní služby v širokém spektru různých právních odvětví, kam spadá zejména právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní a dále se pak specializujeme na některé úzce zaměřené právní služby. Jakožto advokátní kancelář poskytujeme komplexní právní ...

Mgr. Eva Decroix, advokát

Advokátní služby v oblastech obchodního, občanského a rodinného práva. Pracuji také na poradenském projektu Kous pro neziskové organizace.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. PETR PRCHAL, Ph.D., advokát

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní servis se širokou nabídkou služeb občanům, podnikatelům a organizacím. Specializujeme se na právo obchodní, občanské, rodinné, pracovní a právo trestní. Provádíme advokátní úschovy a zastupování před soudy a ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Mgr. Bc. JANA DLOUHÁ, advokát

Poskytuji právní služby zejmnéna v oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva. Zabývám se zastupováním klientů v soudních řízeních, včetně řízení exekučních.

Mgr. Arnošt Ryšavý, advokát

Nabízím advokátní služby. Specializuji se na občanské, obchodní, rodinné, insolvenční, bytové a trestní právo. Řeším rozvody, společné jmění manželů, výkon rozhodnutí a exekuce. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

Mgr. LENKA HRONOVÁ, advokát

Právní zastupování v oblasti občanského, rodinného a trestního práva, zastupování poškozených v trestním řízení, sepis smluv a zastupování před soudy. Poradenství v oblasti insolvenčního práva a sepis insolvenčních návrhů.

Mgr. Jan Cimbůrek, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře. Poskytuji právní služby v oblasti generání praxe a právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

Advokátní kancelář JUDr. Alexandra Nováčková

Poskytujeme kompletní právní služby s generální praxí, ale i s užším zaměřením na právo občanské, rodinné, pracovní, trestní a obchodní, včetně zastupování před soudy či jinými institucemi. Poskytujeme právní služby českým i zahraničním klientům v českém i …

JUDr. Angelici Hrnčířová, advokátní kancelář

Nabízím služby advokátní kalendáře se zaměřením na občanské, bytové, rodinné, trestní, nemovitostí, pracovní a dědické právo. Zajišťuji přípravu pracovních i manažerských smluv a řešení sporů vzniklých z pracovněprávních vztahů soudní i mimosoudní cestou. ...

Mgr. Vlasta Svobodová, advokát

Nabízím služby advokátní kanceláře v oblasti generální praxe. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

JUDr. Zdeněk Kratochvíl, advokát

Poskytuji advokátní služby i v německém jazyce. Zaměřuji se na občanské, obchodní a trestní právo, výkon rozhodnutí i exekuce.

Mgr. Jan Ševčík, advokátní kancelář

Nabízím služby advokátní kanceláře v anglickém i českém jazyce. Zaměřuji se na generální praxi.

Mgr. Petr Nosek, advokát

Poskytuji právní pomoc a poradenství v oblasti generální praxe, občanského, obchodního, trestního a přestupkového práva. Pomohu s podáváním žalob a stížností soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních i ...

Václav Dvořák

Nabídka služeb samostatného advokáta.

JUDr. Jan Ševčík

Poskytování právních služeb se zaměřením na obchodní, občanské, pracovní a trestní právo.

Mgr. Petr Nosek

Poskytování komplexních právních služeb pro fyzické i právnické osoby včetně zastupování před soudy a úřady.

JUDr. MgA. Michal Šalomoun

Nabízíme právní služby v oblasti občanského, obchodního a autorského práva, obhajobu v trestních a přestupkových věcech a zastupování u soudů a úřadů.

JUDr. Ivanka Posádková, advokátka

Nabízíme právní služby ve všech oblastech práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Robert Jonák

Poskytování právní pomoci v různých oblastech práva.

JUDr. Jan Herout, advokát

Poskytování právního poradenství v oboru trestního, rodinného, občanského práva. Nabídka sepisování smluv o převodu nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:30)

JUDr. Jiří Dolejš, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti obchodního, pracovního, správního a občanského práva.

JUDr. Miroslav Somr, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti tuzemského i mezinárodního obchodního práva.

JUDr. Stanislav Juránek

Poskytování služeb v oblasti právního poradenství.

JUDr. Milan Zápotočný, advokát

Nabídka advokátních služeb se specializací na podnikové, obchodní a soutěžní právo a právo nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Lubomír Málek

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského a obchodního práva.

Mgr. Martina Kaplánková, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské, rodinné, pracovní a trestní právo.

JUDr. Jana Flégrová, advokát

Nabízíme advokátní služby.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Josef Doubek

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva.

JUDr. Ladislav Sedlák, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní a trestní právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Jiří Dlouhý, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

Jana Chromá

Poskytování advokátních služeb v oboru občanského, pracovního a obchodního práva.

JUDr. Zdeňka Vochyánová, advokátka

Nabídka služeb v oblasti převodů nemovitostí, vymáhání pohledávek a bytového, občanského i rodinného práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)