Vodohospodářské stavby

Zbyněk Rulec

Zbyněk Rulec

Stavby z přírodního kamene (žula, opuka, pískovec) – kamenné a opěrné zdi, zpevněné plochy a cesty. Vodohospodářské stavby, regulace vodních toků a nádrží včetně návrhu, realizace a údržby.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

TALPA - RPF, s.r.o.

TALPA - RPF, s.r.o.

Bezvýkopová výstavba a renovace inženýrských sítí, řízené horizontální vrtání a protlaky, sanace znečištěných vod a zemin, biotechnologická dekontaminace, výstavba vodovodů a kanalizací, dodávky a montáž – tepelná čerpadla, řezání vodním paprskem.

AQUACON – Ing. Martin Kubišta

AQUACON – Ing. Martin Kubišta

Prodej domovních úpraven vody a příslušenství. Prodej domovních čistíren odpadních vod. Prodej jímek, septiků, filtrů a nádrží na dešťovou vodu. Prodej a montáž čerpadel do studen, AT stanic, dávkovacích stanic chemikálií. Poradenství v oblasti ...

UNIST, spol. s r.o.

Výstavba kanalizací, vodovodů, úpraven vody, vodojemů. Rekonstrukce a výstavba komunikací, chodníků, úprava veřejných prostranství, sídlištních celků, vodních toků. Provádění protlaků, bezvýkopové technologie, práce hornickým způsobem. Dopravní značení. …

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 06:00)

STAVGAZ Jihlava, s.r.o.

STAVGAZ Jihlava, s.r.o.

Nabízíme výstavbu VTL, STL, NTL plynovodů, regulačních stanic plynu, plynovodních přípojek, rekonstrukce plynovodů, přeložek plynovodů, opravy stávajících plynovodů, průmyslových plynovodů, plynofikací kotelen, montáž PB stanic. Výstavba vodovodů a ...

Velké Dářko s.r.o.

Správa vodovodů a kanalizací, svoz komunálních odpadů, nabídka zámečnických a svářečských prací, čištění studní a prací s kolovým nakladačem JCB3CX. Uložení odpadu na skládku. Dále zajišťujeme: dodávky stavebních materiálů dle požadavků ...

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Služby v oblasti enviromentálního managementu. Pozemkové úpravy, projektování staveb, zeměměřičské činnosti, geologie a hydrogeologie, provádění staveb, inženýrská činnost, hodnocení vlivů na životní prostředí, koncepce a strategie, developerské aktivity a ...

CHLÁDEK A TINTĚRA HAVLÍČKŮV BROD, a.s.

CHLÁDEK A TINTĚRA HAVLÍČKŮV BROD, a.s.

Za dobu své existence se společnost se 180 stálými zaměstnanci zařadila mezi významné společnosti působící na trhu České republiky v oblasti dopravního stavitelství. Provádíme dopravní, inženýrské, pozemní a vodohospodářské stavby, též výstavba, rekonstrukce …

A T I K A - L Y S Ý, s.r.o.

A T I K A - L Y S Ý, s.r.o.

Naše stavební společnost nabízí : PRŮMYSLOVÉ STAVBY: -výrobní a skladové areály, čistírny odpadních vod - železobetonové konstrukce stěn a stropů POZEMNÍ STAVBY: -občanské - administrativní budovy, nákupní střediska, zdravotnická zařízení  …

STARKON JIHLAVA CZ a.s.

Stavební firma zaměřená na rekonstrukci historických a církevních staveb, development. Vodohospodářské stavby, novostavby, půdní vestavby, průmyslová výstavba, výstavba čerpacích stanic PHM. Provádíme také rekultivace vodních tok. V neposlední řadě také ...

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 06:30)

VHS stavby a.s.

Stavební společnost zaměřující se na řízení a realizaci veškerých stavebních děl v oblasti vodohospodářských staveb: výstavba a rekonstrukce kanalizačních sítí, kanalizačních řadů, přípojek a příslušných objektů. výstavba, modernizace a intenzifikace ...

Alois Šulda

Nabídka zemních prací velkých objemů, demolic, terénních úprav, vodohospodářských prací.

HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

Provádění zemních prací s hlavním zaměřením na stavby vodohospodářské a ekologické, tzn. stavby, rekonstrukce a odbahňování rybníků, revitalizace vodních toků, zemní práce pro přípravu staveb, komunikací a inženýrských sítí.

Jiří Hobza

Jiří Hobza

Nabízíme vrtání studní v Jihlavě, na Vysočině, ale také na území celé České republiky. Přijedeme za Vámi a připravíme všechny potřebné dokumenty pro odvrtání zkušebního vrtu. Povolení na vrtání pod 30m. Zajistíme hydrogeologický posudek, projektovou ...

VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o.

Provádíme stavby nových i rekonstrukce stávajících vodovodů a kanalizací. Realizujeme i menší vodohospodářské stavby včetně projektových dokumentací. Nabízíme zpracování studií, provádění výběrových řízení na dodavatele a dozorování staveb. Provozujeme ...

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o.

Komplexní projektování zemědělských, průmyslových, občanských a bytových staveb. Projektování vodohospodářských staveb a vnitřních a účelových komunikací.

SPH.stavby s.r.o.

Firma provádí vodohospodářské a průmyslové stavby, občanské budovy, komunikace a inženýrské sítě, projektování.

JP trans-servis s.r.o.

Provádíme vodohospodářské stavby, stavbu rybníků, čištění rybníků, odbahňování rybníků, zemní práce, výkopy základů, výkopy bazénů a stavbu hráze rybníků.

Stavební firma Škrabal, spol. s r.o.

Výstavba, opravy a rekonstrukce komunikací, vodovodů, plynovodů, kanalizací a ČOV. Provádíme vrtací i trhací práce včetně podvrtů pod komunikacemi.

KAVYL, spol. s r.o.

Realizujeme obnovu, čištění a úpravy rybníků, sadovnické úpravy a údržbu zeleně. Instalace závlahových systémů. Rekonstrukce zámeckých parků a zahrad. Odstraňujeme škody po povodních. Protipovodňová opatření. Výstavba mokřadů, tůní a suchých poldrů. Kácení ...

Mohelno 425 +

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

EVOS-HYDRO, s.r.o.

EVOS-HYDRO, s.r.o.

Zajišťujeme vodohospodářské a inženýrské stavby, kanalizace, vodovody či vodojemy. Upravujeme i revitalizujeme vodní toky. Stavíme chodníky.

STAVAK, spol. s r.o.

Provádíme výstavby vodovodů, kanalizací, úpraven vody a malých čističek odpadních vod.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

VHS Bohemia, a.s.

Provádíme stavební práce se specializací na vodohospodářské, inženýrské a dopravní stavby.

ČITOR, s.r.o.

Výstavba a čištění rybníků, provádění zemních prací, revitalizace vodních toků, výstavba lesních a polních cest.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

Projektování vodohospodářských staveb, s.r.o.

Vypracování kompletní projektové dokumentace pro vodohospodářské stavby. Odborné i technické dozorování i provádění staveb a zpracování rozpočtů.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

Ing. Vítězslav Pruša

Zabýváme se projekty vodohospodářských staveb, inženýrských sítí a technického zařízení budov.

Josef Jaroš

Nabídka stavebních a zemních prací v oblasti vodohospodářských staveb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 06:00)

Ing. Richard Hon

Projektujeme vodní stavby. Nabízíme inženýrskou činnost.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)