Geodetické a kartografické práce

PROGEO Jihlava spol. s r.o.

PROGEO Jihlava spol. s r.o.

Komplexní služby v oblasti geodézie. Provádíme smlouvy na vklad do katastru, geometrické plány, věcná břemena, zaměřování staveb a vytyčování hranic. Zhotovíme mapové podklady pro projekci a další. Zpracováváme 2D i 3D podklady pro projekty komunikací, sítí i …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Kompletní geodetické práce. Pracujeme spolehlivě, rychle a profesionálně. Ručíme za kvalitu námi odvedené práce. Zeměměřické práce: geodetické práce, vytyčování pozemků, geometrické plány, zaměřování inženýrských sítí, účelové mapování, práce ve …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

GEDEX – geodetické služby

GEDEX – geodetické služby

Nabízíme služby v oboru geodézie a poradenství spojené s katastrem nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány, dokumentace skutečného provedení stavby. Vytyčujeme stavby a hranice pozemků. Dále nabízíme služby v průzkumu radonového rizika, hydrogeologické a …

ZAVŘENO (Otevírá v Po nonstop)

GEO VM, s.r.o.

GEO VM, s.r.o.

Nabídka činností v oblasti katastru nemovitostí i inženýrské geodézie. Vyhotovíme geometrické plány, vytyčíme vlastnické hranice, vypracujeme výškopisné podklady pro projekty, zaměříme skutečné provedení staveb, inženýrské sítě, práce v katastru nemovitostí, …

Ing. PAVEL PAVLÍK – GEODETICKÁ KANCELÁŘ

Ing. PAVEL PAVLÍK – GEODETICKÁ KANCELÁŘ

Geodetické práce. Pro zajištění potřebné přesnosti měření využíváme vysoce kvalitní a moderní vybavení na bázi GPS. Geometrické plány – především zaměřování staveb (RD, garáže, přístavby, hospodářské stavby), oddělování parcel, věcná břemena (právo chůze a …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Projekční kancelář zajišťuje projektovou dokumentaci, stavební dozor, zaměření staveb. Také jsem schopný za Vás vyřídit stavební povolení, nebo zajišťuji pomoc při výběrovém řízení na dodavatele. Znalost a orientace v projektové dokumentaci, použití ...

GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

Komplexní služby v oblasti geodézie s profesionálním přístupem za pomoci nejmodernějšího vybavení. Mezi naše zákazníky patří stavební firmy, pozemkové úřady, města, obce, projekční kanceláře, ale i široká veřejnost. Geometrické plány: zaměření ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

D1 realitní kancelář s.r.o. – Ing. Michaela Sommerová

D1 realitní kancelář s.r.o. – Ing. Michaela Sommerová

Realitní kancelář poskytuje všechny služby, které s obchodem a realitami souvisí. Ať už se jedná o poradenství, konzultace a kompletní právní služby nebo právní servis spojený s převodem nemovitosti na katastrálním úřadě či družstvu, či vyplnění vašeho ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Geodrilling, s.r.o.

Geodrilling, s.r.o.

Nabízíme inženýrskou geologii a geotechniku, hydrogeologický průzkum, posudky pro zasakování studny. Vrtané studny, polní zkoušky a měření, jádrové vrty, laboratorní rozbory a zatěžovací zkoušky. Hydrogeologické posudky a projekty studní.

Geodézie Lenka Mášová

Geodézie Lenka Mášová

Geometrický plán – katastr nemovitostí: rozdělení pozemků, změna hranice pozemků, vyznačení nebo změna obvodu budovy, oprava geometrického a polohového určení nemovitosti, průběh vytyčení nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku, vymezení rozsahu …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Archeocentrum

Společnost provádí předstihové a záchranné archeologické výzkumy na lokalitách ohrožených stavební činností a jinými terénními zásahy s cílem záchrany a dokumentace movitých i nemovitých archeologických památek a archeologické výzkumy formou dohledu na území …

GB-geodezie, spol. s r.o.

Komplexní práce v oblasti geoinformatiky – od geodezie po GIS. Práce v katastru nemovitostí, vytyčování hranic pozemků, vytyčení hranice, geometrický plán, geometrický plán pro věcné břemeno, zaměření hranice, zaměřeni stavby, mapování, technické mapy, ...

Diana Špinarová – GEODÉZIE VYSOČINA

Diana Špinarová – GEODÉZIE VYSOČINA

Veškeré geodetické práce pro katastr nemovitostí. Geometrické plány pro rozdělení pozemku, změnu hranic pozemku, vyznačení obvodu budovy, vymezení rozsahu věcného břemene. Vytyčovací práce – vytyčení hranic pozemku, vytyčení liniových staveb, prostorové …

5PGEO s.r.o.

Geodetické práce, služby geodetické kanceláře: práce v katastru nemovitostí, zpracování mapových podkladů, inženýrská geodézie. Pracujeme s nejmodernější technikou a splňujeme nejvyšší parametry kvality ISO.

CHLÁDEK A TINTĚRA HAVLÍČKŮV BROD, a.s.

CHLÁDEK A TINTĚRA HAVLÍČKŮV BROD, a.s.

Za dobu své existence se společnost se 180 stálými zaměstnanci zařadila mezi významné společnosti působící na trhu České republiky v oblasti dopravního stavitelství. Provádíme dopravní, inženýrské, pozemní a vodohospodářské stavby, též výstavba, rekonstrukce …

GEONOVA s.r.o.

GEONOVA s.r.o.

Poskytujeme veškeré geodetické práce, vyhotovujeme geometrické plány, vytyčujeme vlastnické hranice, zaměřujeme mapové podklady pro projekty, zpracováváme geografické informační systémy (GIS) na platformě MISYS.

Ing. Jaromír Čašek

Nabídka projektových činností ve výstavbě.

Geoperfect s.r.o.

Hlavní náplní naší činnosti jsou geodetické práce. Provádíme geodetické práce všeho druhu, vyhotovování geometrických plánů v katastru nemovistostí, vytyčování hranic pozemků, geodetické práce k pozemkovým úpravám, podle požadavků vytvoříme mapové podklady ...

GEODEZIE ŠTEKL s.r.o.

Zajišťujeme služby geodetické kanceláře: geometrické plány, vymezení rozsahu věcného břemene, vytyčení hranic pozemků, výškopisné a polohopisné plány, skutečné zaměření staveb a další služby.

Miroslav Mádr

Miroslav Mádr

Geodetické práce v katastru nemovitostí a inženýrské geodézie. Geometrické plány, dělení pozemků, věcná břemena, vytýčení hranic, vytýčení a zaměření staveb, inženýrské sítě.

Ing. Luboš Vosyka

Nabídka geodetických služeb. Vyhotovení geometrických plánů, vytyčení vlastnických hranic, zaměření mapových podkladů, pasporty staveb. Geodetické práce v lokalitách Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Přibyslav, Golčův Jeníkov, Habry, ...

OTEVŘENO (nonstop)

HRDLIČKA spol.s r.o.

Jsme soukromá geodetická firma. Nabízíme komplexní geodetické služby, od základního zaměřování přes mapování a tvorbu geometrických plánů až po důlně měřické práce. Naše řešení využívá odborná i široká veřejnost, státní i soukromé podniky a státní i veřejná …

PROGEO data, spol. s r.o.

PROGEO data, spol. s r.o.

Soustředíme se na moderní metody zaměřování založené na zpracování mračen bodů vznikajících 3D skenováním nebo fotogrammetricky. Zakázky vyžadující usazení do souřadného systému připravujeme ve spolupráci s geodety. Spravujeme polohopisná data technických map …

Geodézie Ing. Martin Slíva

Specializujeme se na vyhotovení geometrických plánů, vytyčení vlastnických hranic pozemků, polohopisné a výškopisné plány, vytyčení zaměření staveb či zaměření inženýrských sítí. Zajišťujeme konzultace.

Ing. Karel Vodička - GEODÉZIE

Provoz geodetické kanceláře. Provádění zeměměřičských a kartografických prací.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Ing. Jiří Uchytil

Vypracování geometrických plánů, tématického mapování, vytyčování hranic pozemků, vytyčování staveb a zaměřování jeřábových drah.

Ing. Martin Zelenka G-map

Provádíme zaměřování mapových podkladů, geodetické práce a inženýrskou geodézii.

Petr Mareček - OMPHALE

Nabídka kartografických prací. Zpracování map. Tvorba speciálních map pro orientační sporty.

Pavel Kincl

Nabízíme geodetické práce pro stavbu včetně vytváření map obcím.

Ing. Vlastimil Sukdolák

Provádíme veškeré práce v oblasti geodezie a katastru, geometrické plány, mapovací práce, pozemkové úpravy, vytyčování staveb a hranic pozemků.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

GEODET - Metelka, s.r.o.

Nabídka geodetických prací, geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků či mapových podkladů.

Geodezie Vysočina, s.r.o.

Nabízíme geodetické služby. Provádíme zaměřování staveb a pozemků i vytyčování staveb a zaměřování inženýrských sítí.

Martin Kalina

Zpracování podkladů a přehledů sítí měst i obcí a jejich vytýčení.

Ing. Jana Nováková

Nabízíme geodetické služby-práce pro katastr nemovitostí: plány pro vyznačení staveb a dělení pozemků, vytyčení vlastnických hranic a vytyčení staveb.

Ing. Petr Novák

Provádění geodetických prací pro katastr nemovitostí, zaměřování pozemků a staveb i vytyčování hranic.

Jana Najbrtová

Provádíme geodetické a kartografické služby, mapové podklady pro projektovou přípravu, poradenství v katastru nemovitostí.

Rostislav Jež

Provádíme geodetické práce pro katastr nemovitostí a vybrané práce v inženýrské geodézii.

Ing. Zuzana Sedláčková

Provádím geodetické práce pro katastr nemovitostí.

Ing. Igor Fiala - geodetické práce

Provádím zaměřování novostaveb, rozdělování pozemků a vytyčování hranic. Nabízím polohopisné a výškopisné podklady pro projekty.

Ing. František Fara

Nabízíme geometrické plány, vytyčení a zpřesnění vlastnických hranic, zaměření staveb a inženýrských sítí či výškopisné a polohopisné zaměření.

Bc. Tereza Petrušková

Nabízíme veškeré geodetické práce a zpracování mapových podkladů.

Ing. Jaroslav Maňoušek

Provádíme veškeré geodetické práce v katastru nemovitostí a inženýrskou geodézii.

Martin Kratochvíl

Nabídka kartografických prací. Zpracování map. Tvorba speciálních map pro orientační sporty.

Pavel Janovský

Nabízím komplexní servis v geodézii a katastru nemovitostí, geometrické plány, vytyčení hranic i staveb a zaměření skutečného provedení staveb.

geodetické práce

Zajišťuji geodetické práce v katastru nemovitostí a v inženýrské geodézii. Nabízím zaměřování a zpracování polohopisu a výškopisu pro projekty, dále inženýrských sítí, vyznačení budovy, změnu jejího obvodu, vyznačení věcného břemene k části pozemku, rozdělení …

Josef Brukner

Nabízím geodetické služby v oblasti katastru nemovitostí, pozemkových úprav a inženýrské geodézie.